Назад

БТПП представи класацията „ТОП 100 - Фирми, водещи в икономика на България през 2015 година”

Най-големите фирми от Югозападния район правят 10 пъти повече приходи от тези в Северозападния район
Оптимист съм за икономическото развитие на България. С тези встъпителни думи председателят на БТПП Цветан Симеонов представи 18-то поредно издание на класацията „ТОП 100” на Палатата. Класацията е извършена сред 6 380 фирми, които произвеждат 84.73% от БВП на страната за 2015.

За счетоводните отчети съдействие ни оказаха ученици от Национална финансово-стопанска гимназия и Националната търговско-банкова гимназия, за което изразявам благодарност към тях, както и към преподавателите им, защото младите хора са бъдещето за страната ни и би било добре те да имат шанс да реализират стремежите си тук – в България.

Увеличение от 125% на приходите от продажби през 2015 г. спрямо 2014 г.  на първите 100 най-бързо растящи фирми показва класацията на БТПП ТОП 100. Повече от половината от най-бързо растящите 100 фирми са от сферата на търговията (32%) и от строителния бранш (25%). Присъствието на търговския сектор не е изненада, защото той създава около 70% от БВП, а за добрите резултати на строителството допринасят най-вече изпълняваните публични проекти.

С най-голям ръст на приходите от продажби през 2015 г. спрямо 2014 г. в индустрията са основно във фирми от химическата промишленост и производството на машини и оборудване. Това традиционно са сектори, ориентирани към външните пазари, при които нашите предприятия имат добри конкуренти позиции спрямо чуждестранните такива.

Добри резултати от нарастване на приходите и още по-добри при ръста на печалбата. 7 пъти увеличение на печалбата през 2015 г. спрямо 2014 г. показват резултатите от първите 50 фирми, класирани по най-голямо увеличение на финансовия резултат. Осреднената им печалба е 9,4 млн.лв. през 2015 г. спрямо 1,2 млн.лв. през 2014 г.

Най-големите фирми от Югозападния район правят 10 пъти повече приходи от тези в Северозападния район. Това се наблюдава в класирането по региони, което представя 10-те фирми с максимални приходи от продажби и печалба. На второ място като район, при които са концентрирани фирмите с най-големи обороти, е Североизточния. Причината е една – неговата структурна специализация в химическата индустрия, а фирмите от нея имат стабилни приходи и изнасят своята продукция в цял свят.

Методологията на „ТОП 100” включва класиране на базата на обективни данни от годишните финансови отчети на компаниите. Участват нефинансови предприятия, приключили 2015 г. с печалба и с приходи от продажби над 100 хил. лв. през 2014 г.  

ПРЕЗЕНТАЦИЯ

КЛАСАЦИЯТА

Класацията в превод на английски език


09.09.2016 г.

Още новини:

Видео:

Назад