Назад

БТПП подкрепя законодателните инициативи, насочени към подобряване качеството на нормативните актове

Палатата многократно е настоявала за задължителна оценка на въздействието на нормативните актове


Българска търговско-промишлена палата приветства Проекта на Наредба за обхвата и методологията за извършване на оценка на въздействието на нормативните документи. Палатата  многократно е настоявала за задължителна оценка на въздействието на нормативните документи. Също така, БТПП счита, че това е една положителна стъпка към подобряване качеството на нормативните актове, както и че ще се постигне по-голяма прозрачност при изготвянето им.

БТПП подкрепя следните предложения в проекта на Наредба:

  • Предвиденият текст, съгласно който не следва да се разглежда нормативен акт, ако не е придружен от предварителна оценка на въздействието. Палатата счита, че с предложението ще се гарантират правата на всички заинтересовани страни, тъй като ще са взели участие при общественото обсъждане.
  • Предложението, съгласно което се извършват предшестващи обществени консултации, преди задължителните консултации, предвидени в Закона за нормативните актове. По този начин заинтересованите страни ще бъдат включени още в самото начало при изготвянето на съответния нормативен документ.
  • Предложението, съгласно което се обръща особено внимание на малките и средни предприятия при изготвяне на цялостната предварителна оценка на въздействието.

Палатата съвременно има и конкретни предложения по отделни текстове.

Палатата предлага срокът за последваща оценка на въздействието да бъде намален от 5 години на 3 години. Така своевременно ще може да се коригират възникнали проблеми.

С пълния текст на становището на БТПП можете да се запознаете ТУК


07.09.2016 г.

Още новини:

Видео:

Назад