Назад

GS1 България е признато за единствен представител на GS1 AISBL на територията на страната

Проведе се Общо събрание на GS1 България. Във връзка с обособяването на Сдружението като отделно юридическо лице с нестопанска цел бяха обсъдени въпроси и документи, важни за бъдещата дейност и регулиране на условията за членство в организацията на заинтересованите потребители на стандартите GS1.

Утвърдени бяха насоките за дейността за следващия четиригодишен период, програма за текущата година, бюджет и вътрешни правила за дейността на Сдружение GS1 България, включително образци на документи и тарифа.

Подписан е договор с Централата на международната организация GS1 AISBL  за интелектуална собственост и управление на данни, по силата на който Сдружението GS1 България е признато за единствен представител на GS1 AISBL на територията на страната, с цел да администрира и популяризира внедряването на стандартите GS1 в България.


10.09.2016 г.

Още новини:

Видео:

Назад