Назад

МЕТЕКО АД получи сертификат за успешно преминаване през „Оценка на иновационен капацитет“МЕТЕКО АД   премина успешно през „Оценка на иновационен капацитет“, посредством инструментаIMP3rove. Във връзка с извършената оценка, дружеството получи сертификат за преминаване през оценката, която е в съответствие Европейските стандарти за управление на иновации CEN/TS 16 555-1 и CWA 15899.

Услугата се предоставя от експерти на Българската търговско-промишлена палата  и е подходяща за предприятия с иновационна дейност, с минимум тригодишна история и персонал между 10 и 1000 човека. Използваният инструмент IMP3rove е разработен по инициатива на Европейската комисия и служи за анализиране на различни аспекти на иновационния мениджмънт: иновационна стратегия и визия на фирмата, иновационна култура, жизнен цикъл на иновациите и основни фактори, касаещи тяхното по-добро управление. 

Академията IMP3rove е партньор, предоставящ информация за ежегодно публикувания Глобален иновационен индекс, класиращ държавите според иновационните им възможности. Изчислението на индекса се базира на близо 80 показателя, основните от които са инфраструктура, човешки ресурс, институции, пазарни условия, бизнес условия, знание и технологии, креативност. Според последната класация от 2016 България е на 38 място сред 128 страни. На първо място е Швейцария, следвана от Швеция, Великобритания и Съединените щати.

За повече информация относно инструмент IMP3rove, можете да се свържете с:
Европейски информационен и иновационен център
Българска търговско-промишлена палата
Лице за контакт: Христина Шотекова
Тел: 02 81 17 515
Ел. поша: een@bcci.bg

 


08.09.2016 г.

Още новини:

Видео:

Назад