Назад

Становище на национално представителни работодателски организации

Относно отворено писмо на браншови организации, свързано с развитието на процесите в сектор „Енергетика“


Асоциацията на индустриалния капитал в България, Българската стопанска камара, Българската търговско-промишлена палата и Конфедерацията на работодателите и индустриалците в България  подкрепят позицията на Българската Федерация на Индустриалните Енергийни Консуматори, Българската асоциация на металургичната индустрия, Българската минно-геоложка камара и Българската камара на химическата промишленост във връзка с направеното искане на група народни представители пред Конституционния съд.

Браншовите организации предупреждават, че възстановяването на по-високите преференциални цени на електроенергията, произведена от малките соларни инсталации, финансирани по Програмата за развитие на селските райони, може да доведе до поредна наказателна процедура срещу България и да увеличи таксата "задължение към обществото".

Изразеното в отвореното писмо мнение на четирите браншови организации е изключително професионално, издава дълбоко познаване на проблематиката, имаща стратегическо значение за развитието на процесите в сектор „Енергетика“, а оттам – и за цялото общество. Изразената позиция е и високо националноотговорна и в съответствие с разпоредбата на чл. 19, ал. 2 от Конституцията на Република България, гарантираща на всички граждани и юридически лица еднакви правни условия за стопанска дейност, като предотвратява със закон злоупотребата с монополизма, нелоялната конкуренция и защитава потребителя.

Приложение:

Становище на АИКБ, БСК, БТПП, КРИБ

Отворено писмо на четири браншови организации - БФИЕК, БАМИ, БМГК и БКХП


30.08.2016 г.

Още новини:

Видео:

Назад