Назад

БТПП принципно подкрепя новия законопроект за изменение и допълнение на ЗКПО

Главният секретар на БТПП Васил Тодоров участва в заседание на Парламентарната комисия по бюджет и финанси. Днес бяха приети на второ четене промени в Закона за корпоративното подоходно облагане, внесени от Менда Стоянова и група народни представители. Става дума за по-ясни правила за облагане, свързани с т. нар. "данък уикенд". Промените предвиждат полученият в натура доход от служителя или мениджъра (например ползването на фирмен автомобил) да се облага с "плоска" ставка от 10%, вместо върху сумата да се дължи и данък общ доход, и осигуровки.

Българската търговско-промишлена палата принципно подкрепя новия законопроект за изменение и допълнение на ЗКПО, но обръща внимание, че е неприемлива законово предложената презумпция за данъчна основа от 20% от общия размер на всички разходи за всички останали активи, които не са превозни средства и недвижими имоти ( чл. 215 а, ал. 4 - § 5 от законопроекта). БТПП счита, че посоченият процент е твърде завишен и необективен, поради което предлага законовата презумпция да бъде 10% от общия размер на всички разходи.


08.09.2016 г.

Още новини:

Видео:

Назад