Назад

Асоциацията на европейските търговски палати предлага приемане на документ „Европейски стълб на предприемаческите права”

С цел укрепване на социалната пазарна икономика на ЕС, Асоциацията на европейските търговски палати (ЕВРОПАЛАТИ) предлага създаване на документЕвропейски стълб на предприемаческите права, едновременно с предвидения от Европейската комисия „Европейски стълб на социални права”.

За създаването на документа ЕВРОПАЛАТИ се ръководят от тезата, че предприемачите са в основата на социалната пазарна икономика, допринасяйки изключително за европейската икономика и за обществото. Те са създатели на работни места, на нови продукти и услуги, на възможности и икономически растеж. Това не трябва да се приема за даденост и трябва да бъде отразено изрично в политиките и мерките на ЕС, които трябва да балансират социалните и предприемачески права.

Европейският стълб на предприемаческите права трябва да осигури на бизнеса право на:

  • Достъп до единния пазар, без излишни административни изисквания или прекомерни правни задължения
  • Благоприятни условия за търговия извън ЕС, въз основа на дългосрочни споразумения за свободна търговия
  • Ефективна подкрепа на интернационализацията в рамките на координиран подход към Европейската икономическа дипломация
  • Достъпни и подходящи финансови решения, които да отговорят на все по-разнообразната гама от бизнес модели и капиталови нужди
  • Квалифицирана и гъвкава работна сила, която е в състояние да подкрепи бизнеса
  • Ефективни публични администрации, които разработват и прилагат законодателство и мерки, ориентирани в полза на бизнеса и свеждане до минимум на задълженията за докладване
  • Производствена дейност по икономически ефективен начин, чрез достъпни и сигурни доставки на енергия и суровини.

ЕВРОПАЛАТИ е подготвила проект на документа в защита на създаването на Европейски стълб на предпремаческите праваБТПП, като член на Асоциацията на европейските търговски палати, приканва представителите на българския бизнес да се запознаят с проекта на документа и да направят коментари и предложения до 21 септември 2016 г. на e-mail: m.markova@bcci.bg.

Темата ще бъде дискутирана и по време на предстоящото 4-то издание на Европейския парламент на предприятията на 13 октомври в Брюксел. Фирмите, които имат желание да участват на живо в гласуването и дискусиите, могат да се регистрират  ТУК

За повече информация относно законодателните инициативи в подкрепа на МСП:


12.09.2016 г.

Още новини:

Видео:

Назад