Назад

Перспективи пред развитието на иновациите в ICT сектора в България бяха представени в БТПП

В БТПП се проведе кръгла маса: „Перспективи пред развитието на иновациите в ICT сектора в България“, която се организира по инициатива на Enterprise Europe Network към БТПП.

Официално откриване на кръглата маса направи зам.-председателят на БТПП Георги Стоев. Темата "Дигитално предприемачесво и отворени иновации. Перспективи за България" представи проф. Румен Николов, завеждащ катедра „Компютърни науки“ в УНБИТ. Той подчерта, че основният проблем на страната ни е недостига на квалифицирани компютърни специалисти. Красимир Стойков – софтуерен експерт, и Йосиф Аврамов - съпредседател на Съвета по иновации и енергийна ефективност към БТПП, представиха сайта на Съвета, както и това, че той ще функционира като първата иновационна борса у нас.

В кръглата маса взеха участие членове на БТПП от Съвета на БО и Съвета по иновации и енергийна ефективност, представители на бизнеса; учени, изследователи и преподаватели от БАН, Селскостопанска академия, университетите, ФНТС.

Направено бе предложение относно подобряване на патентната защита на българските изобретатели. Предложено бе да се организира кръгла маса от Съвета по иновации и енергийна ефективност при БТПП, на която да се разгледат съвременните проблеми на внедряването на иновациите в реалната икономика, предвид това, че преди повече от 20 години бяха закрити научно-развойните и внедрителски звена в българската индустрия.

 

 

 

Презентациите на кръглата маса:

               1. „Дигитално предприемачесво и отворени иновации. Перспективи за България." - проф.Румен Николов, завеждащ катедра „Компютърни науки“ в УНБИТ 

2. Презентация на новия сайт на Съвета по иновации и енергийна ефективност при БТПП - Красимир Стойков, софтуерен експерт, и Йосиф Аврамов, съпредседател на Съвета по иновации и енергийна ефективност към БТПП и член на УС на БТПП 

3. „Развитие на иновациите в ТУ“ - доц. Иван Евгениев, зам.ръководител на НИС при ТУ, София 

4. „Visual Project Management – Kanbanize" - Бисер Иванов – член на УС на БАСКОМ и управител на БизнесМап ООД; 

5. "Нови иновационни материали и технологии в подкрепа на индустрията" - проф. Димитър Карастоянов, завеждащ секция в ИИКТ, БАН 

              6. „Li-Fi – нова  технология за безпроводно високоскоростно предаване на данни посредством видимата светлина - проф. Борис Йовчев и Росица Младенова, Съвет на БО при БТПП 


24.10.2013 г.

Още новини:

Видео:

Назад