Назад

Семинар за работодатели, наети лица и синдикалисти по администриране на бизнеса 
Поредица обучения на работодатели, наети лица и синдикалисти по организация и администриране на бизнеса, фирмена култура и ефективна работна среда, механизми за взаимодействие между работодатели и наети лица, обща рамка на трудовоправните и осигурителните отношения и правни механизми за защита на интересите на работещите организира БТПП от 23 до 31 октомври в София. Обученията се организират в рамките на Семинар по проект на БТПП - „Повишаване на обществената нетърпимост към неформалната икономика при трудовоправните и осигурителните отношения и превантивни действия за ограничаването й“ по Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси“. 
 
Обученията ще се проведат в хотел „Кристъл Палас“ в столицата. Лектори ще бъдат проф. Иван Нейков и проф. Костадин Коларов.
 
Чрез превантивни действия за ограничаване на неформалната икономика и повишаване на обществената нетърпимост към всички нейни прояви и форми на проявление , проектът цели подобряване на адаптивността на заетите лица към предизвикателствата на съвременния пазар на труда в България като съществен фактор за ограничаване на неформалната икономика, за балансиране на търсенето и предлагането на работна сила и за прилагане на мерки за гъвкава сигурност посредством съвместни действия на социалните партньори.
 
Програма на семинара за работодатели: ТУК
 
Програма на семинара за наети лица: ТУК
 
Програма на семинара за синдикалисти: ТУК
 

22.10.2013 г.

Още новини:

Видео:

Назад