Назад

Обмен на добри практики в областта на тристранното сътрудничество с Конфедерация на работодателите в НорвегияВ гр. Осло, Норвегия се състоя среща между Хенрик Мюнте, главен съветник на Конфедерация на работодателите в Норвегия (NHO), и Цветан Симеонов, председател на БТПП. Работната визита се осъществява в рамките на проект “TRUST” – Прозрачност за устойчива социална политика, осъществяван с финансовата подкрепа на Фонд за достойни условия на труд и тристранен диалог в рамките на Норвежкия финансов механизъм. 
 
Тема на разговора бе опитът на норвежкия партньор в областта на тристранното сътрудничество и социалния диалог, както и възможностите за прилагането му в България. Особено внимание заслужава последователното провеждане в норвежкото законодателство на принципа за по-малка намеса на държавата в отношенията между социалните партньори и ограничаването ѝ до създаването на условия за добър диалог.
 
По време на срещата бяха представени резултати от направени от БТПП проучвания на тристранния диалог в България  по отношение на регулаторна рамка, прозрачност и публичност; особености на колективното трудово договаряне и влияние на минималните осигурителни прагове върху пазара на труда. Извършените анализи целят да очертаят реалната картина на социалния диалог в страната, както и да предложат решения и препоръки за подобряването му. В тази връзка през месец април 2014г. предстои провеждане на кръгла маса с участие на експерти от Конфедерация на работодателите в Норвегия, на която ще бъдат представени техните добри практики в областта на тристранния диалог. Подробна информация за събитието ще бъде качена на интернет страницата на БТПП.
 
За повече информация:
Дирекция "Европейска интеграция и европейски проекти", БТПП
Наталия Дичева
тел.+359 2 8117 416;
 

 


23.10.2013 г.

Още новини:

Видео:

Назад