Назад

Kръгла маса на тема: „Перспективи пред развитието на иновациите в ICT сектора в България"Съветът по иновации и енергийна ефективност при БТПП организира кръгла маса на тема: „ПЕРСПЕКТИВИ ПРЕД РАЗВИТИЕТО НА ИНОВАЦИИТЕ В ICT СЕКТОРА В РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ“ на 23 октомври 2013г. /сряда/ от 9:30 часа в БТПП /зала А/.
 
Програмата включва следните дискусионни теми:
1. Представяне на сайта на Съвета по иновации и енергийна ефективност при БТПП
2. Дигитално предприемачество и отворени иновации. Перспективи за България.
3. Развитие на иновациите в ТУ, София
4. „Visual Project Management – Kanbanize“.
5."Нови иновационни материали и технологии в подкрепа на индустрията"
6. „Li-Fi – Нова технология за безпроводно високоскоростно предаване на данни посредством видимата светлина”
 
Моля, да потвърдите участие в срок до 22 октомври 2013 г. на тел.: 02 8117 494,
факс:9873209 и e-mail: m.markova@bcci.bg.
 
Програма на кръглата маса - ТУК
 

21.10.2013 г.

Още новини:

Видео:

Назад