Назад

Предстои „Туристически ден на Южна Африка“ в БТПП

БТПП съвместно с посолството на Република Южна Африка в София организират “Туристически ден на Южна Африка” на 25 октомври в Палатата, ул. „Искър“ 9, етаж 1, зала „А“ от 10.00ч. 
 
Основните теми, които ще бъдат представени и разяснени, са свързани с взаимните инвестиции и туризма - южноафрикански инвестиции в България и български в РЮА; удобни възможности за пътуване между България и РЮА; изисквания за издаване на визи. 
 
Работният език на събитието е английски. 
 
През 2012 г. стокообменът между България и Република Южна Африка достига най-високите си стойности за последните години от 194.3 млн. щ.д., от които български износ за 151.3 млн. щ.д и внос от РЮА за 43.0 млн. щ.д.
 
За този период в износа ни за Южна Африка водещи стоки са: нефтени масла и масла от битуминозни минерали (132.6 млн. щ.д.); електрически акумулатори (2.7 млн. щ.д.); пръти и профили от мед (2.1 млн. щ.д.); части за машини и апарати (1.1 млн. щ.д.); крафтхартии и крафткартони (970 хил. щ.д.); апарати за обработка на течности и газове (851 хил. щ.д.) и други.
 
Във вноса от Южна Африка за 2012 г. основните вноси стоки са: възстановена кожа на базата на кожа или кожени влакна (19.5 млн. щ.д.); сурови овчи кожи (10.0 млн. щ.д.); вълна, щрайхгарна или камгарна (3.0 млн. щ.д.);автомобилни превозни средства за превоз на стоки (2.9 млн. щ.д.); автомобилни превозни средства за транспорт на хора (1.4 млн. щ.д.) и др.
 
Желаещите да участват в събитието - следва да изпратят в срок до 24.10.2013г. попълнена регистрационна карта на имейл: intorg@bcci.bg или факс 02/987 32 09.
 
Регистрационна карта  - ТУК
 
Предварителна програма - ТУК
 
За повече информация Дирекция "Международно сътрудничество и международни организации", БТПП, тел. 02/8117497 или 02/8117494. 
 

22.10.2013 г.

Още новини:

Видео:

Назад