Назад

Първи стъпки за подкрепа и популяризиране на нови продукти в религиозния туризъмНа 15 и 16 октомври БТПП взе участие в работна среща на Направляващия комитет по проект RECULTIVATUR.  Партньори на БТПП са 14 организации от общо 7 страни - България, Гърция, Унгария, Италия,  Румъния, Словения и Босна и Херцеговина.
 
Основната цел на проекта е разработване на взаимосвързана система в Югоизточна Европа за предлагане на нови туристически маршрути и стимулиране развитието на религиозния туризъм.
 
Тема на дискусията по време на срещата бяха новите продукти в религиозния туризъм, които ще бъдат представени във всяка една страна партньор, както  и предстоящото създаване на транснационална асоциация. БТПП ще има за цел да осъществи връзка с туроператори, на които ще окаже съдействие за популяризиране на техните религиозни дестинации и пакетни услуги в рамките на проекта. 
 
Транснационалната асоциация ще осъществява маркетинговата политика на продуктите и ще подпомага регионалните центрове,включително и този със седалище в България.
 
В периода – 27-30 ноември т. г. БТПП ще участва в международното туристическо изложение във Варшава – Полша, където ще представи българските възможности за нови продукти и дестинации в областта на религиозния туризъм, разработени в рамките на проекта. Палатата ще предостави възможност на 3-4 асоциации и туроператори да участват в изложението, като ще поеме разходите по тяхното участие. Основните критерии при избора са членството в БТПП, мандата за представителност от страна на браншовите асоциации и техния опит в областта на религиозния туризъм.
 
За допълнителна информация:
БТПП, Дирекция „Европейска Интеграция и Европейски Проекти“
Тел.: +3592/8117556
 

21.10.2013 г.

Още новини:

Видео:

Назад