Назад

Последно за 2010г. заседание на Съвета на председателите (СП) на БТПП и РТПП (К).На 25 и 26 ноември в гр. Кюстендил се проведе поредното редовно заседание на Съвета на председателите (СП) на БТПП и РТПП (К).

В двудневното мероприятие бяха обсъдени широк кръг въпроси, касаещи съвместната дейност на Единната система, както и проблеми, отнасящи се до конкретната защита на стопанските интереси на членовете й.

Председателят на БТПП Цветан Симеонов запозна присъстващите с резултатите на проведените от него през м. октомври и ноември, срещи/дискусии с представители на бизнеса, областните и общински власти в регионите на Ямбол, Стара Загора, Ловеч, Габрово и Кюстендил.

Г-н Симеонов също така представи информация и за отправените към държавните институции обобщени становища на БТПП и РТПП (К) в периода 27.9.-26.11.2010 г. - между заседанията на Съвета.

В последвалата дискусия одобрение получиха новите предложения за:
• разширяване на дейността в подкрепа на младежкото предприемачество, като на следващо заседание на СП бъде споделена "добра практика" за "Работата на Варненската ТИК с младежи и девойки";
• провеждането на допитване до членовете на РТПП (К) за изменение и допълнение на Закона за обществените поръчки (ЗОП) и за примери за порочни практики по ЗОП;
• набирането на информация и предлагане на адекватни мерки по възникнали проблеми, свързани с издаването на визи за партньорски фирми и организации;
• изпращане на предложение до Агенция “Митници” за осигуряване с лектори провеждането по региони на съвместни семинари, за които РТПП (К) ще осигурят логистична подкрепа;

Повод за полезна дискусия беше и представената от БТПП информация за конкретни мероприятия по международна дейност и сътрудничество през 2011 г. Акцент в това обсъждане стана предстоящото председателство на БТПП на Асоциацията на балканските палати (АВС).

Интерес сред присъстващите на заседанието предизвикаха две лекции, засягащи практики, свързани с ролята на Единната система на БТПП и РТПП (К) като национално представителна работодателска организация.
Първата лекция беше на тема: "Безопасни и здравословни условия на труд - Оценка на риска", а втората - на тема: "Лидерство. Как се изграждат цели, стратегии, планове, политики."

В резултат на конструктивния дух по време на форума, при приключването - по покана на местните палати (камари), бяха определени местата на провеждане на следващите две заседания на този оперативен орган на БТПП и РТПП (К), които ще се проведат в гр. Русе и в. гр. Видин.


27.11.2010 г.

Още новини:

Видео:

Назад