Назад

Списание „Фондове Програми Проекти” отличи с национален приз председателя на БТПП

На 18.11.2010 г. в зала 8 на НДК Списание „Фондове Програми Проекти” организира международна конференция с работно заглавие „Усвояване на европейските фондове: национални перспективи и опитът на Испания”. Тя беше под патронажа на Н. Пр. Хорхе Фуентес, Посланик на Кралство Испания в България и г-н Томислав Дончев, министър по управление на средствата от ЕС и със съучастието на Българската търговско-промишлена палата.
Целта на конференцията беше да се сподели и сравнят българския и испанския опит по усвояването на европейските средства, както и за установяването на преки контакти между бенефициенти, финансови и застрахователни институции, консултанти и управляващи органи на оперативните програми.
Председателят на БТПП представи позицията и предложенията на палатата за подобряване работата по усвояване на средства по оперативните програми.
От седем години насам списанието връчва награди, a тази година за първи път бяха връчени награди на кметове на общини за ефективност по усвояването на средства от европейските фондове.
На основата на задълбочен анализ, дискусиите от кръглите маси, информациите за успешно изпълнени проекти, обществения отзвук и отзиви в медиите, редакционната колегия на списанието и управителният съвет на „Персонал консулт” присъдиха за първи път наградата в седем категории. Почетен плакет и грамота връчи ст.н.с. д-р Ганчо Попов – главен редактор и издател на списание „Фондове Програми Проекти”

Община, усвоила европейски средства като с това се превърнала в най-добро място за живеене в България.. Община Варна.

Община, усвоила ефективно средства за изграждане на инфраструктура. Община Ловеч. Наградата получи Минчо Казанджиев – кмет на общината.

Община с ефективни проекти за социална дейност. Община Пазарджик. Наградата получи г-жа Димитрия Церова, директор дирекция “Социални дейности”.

Разработване на проекти, консултиране на бенефициенти. Никола Христович , управител на консултантска фирма „Финсис”.

Ефективно усвояване на средствата от ЕС за развитие на селските райони – Таня Митрева за два проекта в село Лозенец.

Активна позиция в помощ на бизнеса, участие в дискусии за усвояване на европейските средства, успешно усвояване на европейски средства. Българска търговско-промишлена палата. Наградата бе за Цветан Симеонов – председател на БТПП.

Медия с активна позиция в областта на усвояване на европейските средства. ТВ Европа. Наградата получи Румяна Тотева – директор Новини.

18.11.2010 г.

Още новини:

Видео:

Назад