Назад

Цветан Симеонов - председател на БТПП, за инвестиционните приоритети, които са в сферата на инфраструктурните проекти и комуникациите
Председателят на БТПП – Цветан Симеонов се обърна към участниците с думите, че присъствието на президентите на конференцията е добър знак – техните обещания вече се превръщат в дела – открити бяха нови гранични пунктове между България и Гърция, изгражда се необходимата инфраструктура, дискутира се енергийно сътрудничество. Г-н Симеонов насърчи консултантските фирми да работят заедно по съвместни проекти, с финансиране от ЕС. Според него компаниите, предлагащи консултантски услуги имат решаваща роля в момент на криза.
ВИЖТЕ ЧАСТ ОТ ИЗКАЗВАНЕТО НА Г-Н СИМЕОНОВ В КЛИПА
http://www.cross-bg.net/index.php?option=com_hwdvideoshare&task=viewvideo&Itemid=0&video_id=568
19.11.2010 г.

Още новини:

Видео:

Назад