Назад

Редовно заседание на членовете на бюрото на Съвет GS1 България


На 25.11.2010 г. се проведе редовно заседание на членовете на Бюрото на Съвет GS1 България към БТПП при дневен ред:

  1. Утвърждаване на списъка с новоприетите членове на Съвет GS1 България за периода 07.09.2010 г. – 22.11.2010 г.,
  2. Постигнати финансови резултати за десетмесечието на  2010 г.
  3. Информация за включване в действащи банки данни от Глобалната мрежа за синхронизация на данни-GDSN.
В представената информация за Регионален форум GS1 в Европа, проведен в Дъблин 13- 14 октомври 2010 г. беше отбелязан планът за действие и развитие на GS1 за следващите 3 години - акцент се поставя върху B2C, качество на данните Data Quality и по-голяма прозрачност по веригата на снабдяване  - Visibility. Развитие на основните сектори – потребителски стоки, здравеопазване, транспорт и логистика. 
25.11.2010 г.

Още новини:

Видео:

Назад