Назад

Редовно заседание на членовете на бюрото на Съвет GS1 БългарияНа 25.11.2010 г. се проведе редовно заседание на членовете на Бюрото на Съвет GS1 България към БТПП при дневен ред:

  1. Утвърждаване на списъка с новоприетите членове на Съвет GS1 България за периода 07.09.2010 г. – 22.11.2010 г.,
  2. Постигнати финансови резултати за десетмесечието на  2010 г.
  3. Информация за включване в действащи банки данни от Глобалната мрежа за синхронизация на данни-GDSN.
В представената информация за Регионален форум GS1 в Европа, проведен в Дъблин 13- 14 октомври 2010 г. беше отбелязан планът за действие и развитие на GS1 за следващите 3 години - акцент се поставя върху B2C, качество на данните Data Quality и по-голяма прозрачност по веригата на снабдяване  - Visibility. Развитие на основните сектори – потребителски стоки, здравеопазване, транспорт и логистика. 
25.11.2010 г.

Още новини:

Видео:

Назад