Назад

Продължават срещите на председателя на БТПП с представители на местните власти

Председателят на БТПП Цветан Симеонов проведе среща с кмета на Кюстендил Петър Паунов. Две бяха посоките на интерес за най-голямата работодателска организация със 115 годишна история – предвижда ли се изграждане на индустриална зона и втората тема, дали вече са актуализирани регионалните планове за развитие, при условията на икономическа криза в страната и набелязване на мерки с локален характер. 

БТПП може да съдейства на високо ниво и при срещи с чуждестранни инвеститори за представяне информация за икономическите възможности на региона, изтъкна г-н Симеонов. В палатата трябва да се представят повече предложения от регионите за намаляване на административните пречки пред бизнеса и за укрепване пазара на труда . Г-н Симеонов, напоми че палатата участва активно в работата на Националия съвет за тристранно сътрудничество.

За кмета на Кюстендил основен проблем представлява липсата на квалифицирани работници и специалисти, а това напоследък се съчетава с нежеланието за преквалификация, въпреки  възможностите по програми на социалното министрество. Бъдешето на региона, според кмета Паунов е в развитието на балнеологията, разширяване възможностите на леката промишленост, съчетаване на туризма с еко-земеделие. За общината е гордост, че има изградена със собствено финансиране, система за целодневна форма на обучение на ученици от първи до четвърти клас  в която е включено интегриране на деца от ромското малцинство. От 1200 деца в програмата, 100 са роми.

В рамките на срещата председателят на БТПП представи възможностите на водещата международна организация GS1, която разработва и внедрява глобални стандарти и решения, които са най-широко използваните  от веригите на снабдяване по цял свят. Възможностите бизнесът от региона да включва арбитражна клауза в своите договори и така да решава бързо и с по-ниски разходи своите спорове, също бе аргументирано от г.н Цветан Симеонов.
 
В рамките на посещението в Кюстендил г-н Симеонов се срещна  с областния управител Любомир Анчев и заместник областния управител Даниела Годинова.
По време на срещата беше представена работещата система от регионални палати. Като представители на местно ниво бихме могли да ви бъдем партньори - каза г-н Анчев и напомни, че областта е основен износител на плодове - ябълки и череши.

Практически в България има най-ниската изкупна цена на череши в цял свят - напомни обласният управител.
Коментарът на г-н Симеонов по този въпрес беше, че решението на този въпрос е да се направят клъстери и да се търсят възможности с помощта на БТПП да се осурява финансиране с европейски средства.
.


26.11.2010 г.

Още новини:

Видео:

Назад