Назад

БТПП - съорганизатор на конференция „Казахстан – нови възможности за бизнес”





На 24 ноември в БТПП се проведе конференция на тема  „КАЗАХСТАН – НОВИ ВЪЗМОЖНОСТИ ЗА БИЗНЕС”, организирана съвместно с посолството на Република Казахстан в София.

Събитието бе открито от председателя на БТПП, г-н Цветан Симеонов и г-н Темиртай Избастин, управляващият посолството на страната у нас. Изказване направи и г-н Иво Маринов, заместник-министър на икономиката, енергетиката и туризма.

В своето изложение г-н Исбастин представи предимствата на Казахстан като привлекателна дестинация за инвестиции – 9-та по територия страна в света, с отлично  географско положение, в близост до Русия и Беларус,  макроикономическа стабилност, благоприятен бизнес климат и държавна подкрепа за чуждите инвеститори.

В изказването си заместник-министър Маринов подчерта, че въпреки добрите предпоставки търговските отношения между България и Казахстан не отговарят на потенциала на икономиките на двете страни. Стокообменът през 2009 г. възлиза на 130 млн. щатски долара. Нашият износ е 25 млн. долара, а вносът от Казахстан – 105 млн. долара. България изнася основно препарати, медикаменти и апаратура към Казахстан, докато страната внася у нас нефтени и газови продукти. За първото полугодие на тази година спадът в стокообмена е 12,2 %, като нашият износ е намалял с около 7 %, а вносът от Казахстан – с 30 %.

В отделните палели на конференцията, представители на Посолството представиха изчерпателно инвестиционния, данъчен режим и митнически режим, външнотърговската политика, предимствата на новия митнически съюз между Казахстан, Русия и Беларус. Беше направен обзор и на държавната програма за ускорено икономическо развитие до 2020 г., която включва следните подпрограми: привличане на ПЧИ – „Инвеститор 2020”, повишаване на производителността и създаване на нови производства – „Производителност 2020”, повишаване на износа „Износ 2020”, мерки за развитие на предприемачеството „Пътна карта на бизнеса 2020”.

В момента в страната функционират пет индустриални зони. Сред основните приоритети на външнотърговската политика е членството в СТО и редица други европейски  и световните организации.     


В рамките на програмата в дискусията се включиха български фирми, работещи на казахстанския пазар за да споделят своя опит. Българските компании работят е областта на фармацевтичната, хранително-вкусовата промишленост, туризъм и логистика, строителство. 

24.11.2010 г.

Още новини:

Видео:

Назад