Назад

СЕМИНАР по проект „Tex-EAStile”:

ЦЕЛИ И СЪЩНОСТ НА ЕКО-ЕТИКЕТИРАНЕТО НА ТЕКСТИЛНИТЕ ИЗДЕЛИЯ
На 19 ноември 2010 г. в зала 3.1 на НДК се проведе семинар на тема: „Цели и същност на еко-етикетирането на текстилните изделия”. Семинарът беше организиран от Българска търговско-промишлена палата и Химикотехнологичен и металургичен университет по проект “Tex-EAStile”, чиято цел е да се подобрят знанията и да се повиши използването на инструменти и методи за еко-устойчивост сред малките и средни предприятия (МСП) в текстилния сектор, както и да се разпространят процедури за „еко” обществени поръчки, в рамките на публичния сектор в България. Проектът се финансира по програма за транснационално сътрудничество в Югоизточна Европа.

По време на семинара бяха засегнати следните теми:
- Бяха представени основните документи, които характеризират еко-етикетирането (Директива за еко-етикет и Регламент 66);
- Пазарното състояние в България и потенциалните възможности за внедряването на „еко-етикет”;
- Прилагане на екологично чисти технологии, които отговарят на европейските изисквания;
- Търсене на нови бизнес контакти и пазарни ниши за производителите на български текстилни стоки.

Като пълноправен член на ЕС, България трябва да осигури възможност за развитие на българските МСП в текстилния сектор, като първата крачка, която трябва да се извърши е внедряването на еко-етикет. Този сертификат за качество ще позволи на българските предприятия да бъдат напълно конкурентоспособни на европейския пазар.


19.11.2010 г.

Още новини:

Видео:

Назад