Назад

Посланикът на Унгария посети БТППН.Пр.г-жа Юдит Ланг, посланик на Унгария в София посети БТПП и се срещна с председателя г-н Цветан Симеонов на 30 ноември 2010 год.
Посланик Ланг сподели с г-н Симеонов идеите си за насърчаване на търговско-икономическите връзки между Унгария и България. Тя обясни, че икономиката на Унгария през последните години се изгражда въз основа на износа и инвестициите, както е българската икономика. По време на дискусията бяха засегнати възможностите за инвестиране в проекти за опазване на околната среда, възстановяема енергия, обработка на отпадъци и др.
Посланикът на Унгария прояви интерес към прогреса по пререгистрацията на българските фирми в Агенцията по вписванията, процеса за промяна на Търговския закон и др. теми. Г-н Симеонов сподели позицията на БТПП по тези и други въпроси. Също така той предложи оказване на съдействие на унгарски фирми, които са се обърнали към Посолството на Унгария в България с конкретни запитвания за помощ и подкрепа.
В края на срещата бяха планирани и няколко съвместни събития за първата половина на 2011 год., когато Унгария поема председателството на ЕС. През януари ще се проведе среща на Евроклуба към БТПП, а през пролетта съвместно мероприятие с информационна насоченост, за разкриване на възможностите, които Унгария предлага на българския бизнес.
30.11.2010 г.

Още новини:

Видео:

Назад