Назад

ДЕБТНЕТ

ИНФОРМАЦИЯ 

В желанието си да подпомага дейността на своите членове и да създава сигурност при осъществяване на търговските им взаимоотношения, Българската търговско-промишлена палата сключи договор с „ДЕБТНЕТ” EАД за обединяване на организационните си усилия за:

- подпомагане на стопанските субекти и администрацията за своевременно събиране на техни вземания;

- намаляване на вътрешната междуфирмена задлъжнялост;

- популяризиране на водения от ДЕБТНЕТ регистър на задълженията www.debtnet.bg .

 

ДЕБТНЕТ предоставя на БТПП (вкл.на нейните служители с месторабота както в гр.София, така и в регионалните търговско-промишлени палати/камари) и на нейните членове, вписани в Единния й доброволен търговски регистър, възможност за безплатно регистриране на техните длъжници във водения от ДЕБТНЕТ регистър на задълженията. Обстоятелството за наличие на членство в Палатата се проверява от ДЕБТНЕТ чрез проверка и потвърждение от страна на БТПП. Фирмите могат сами да проверяват актуалността на регистрацията си в БТПП на сайта на Палатата www.bcci.bg .

 

ДЕБТНЕТ предоставя на БТПП (в т.ч. на нейни специално упълномощени служители с месторабота в гр.София и в Регионалните търговско-промишлени палати/камари) безплатен абонамент за търсене в регистъра на задълженията.

Дебнет предоставя на членовете на БТПП преференциална цена за абонамент за търсене в регистъра, която е с 25% отстъпка от обявената от ДЕБТНЕТ цена в официалната тарифа.

 

УСЛОВИЯ ЗА ИЗПОЛЗВАНЕ НА ИНФОРМАЦИОННА СИСТЕМА „ДЕБТНЕТ” ОТ ЧЛЕНОВЕТЕ НА БТПП (условията за използване на системата)


01.12.2010 г.

Още новини:

Видео:

Назад