Назад

Съвета по иновации, дигитализация и нови технологии (СИДНТ) при БТПП връчи своите годишни награди в конкурса „Иновативно предприятие“

Съветът по иновации, дигитализация и нови технологии (СИДНТ) при Българската търговско-промrшлена палата, съвместно с Патентно ведомство на Република България бяха съорганизатори на церемония по връчване на годишните награди на СИДНТ в конкурса „Иновативно предприятие“, която се състоя в сградата на ведомството.

Наградени бяха три фирми. В категория „Иновативно предприятие на 2023 г.“ наградена бе  „Оптикс“ АД.  В категорията „Стартираща иновативна фирма на 2023 г.“  –  „Антарта“ АД, а в категория „Иновативен проект на 2023 г.“ – „Ендуросат“ ЕАД.

Председателят на Патентно ведомство Оля Димитрова откри церемонията и отбеляза, че интелектуалната собственост е инвестиция с дългосрочна перспектива и от изключителна важност за всяка икономика базирана на иновации, тъй като тя позволява на компании и отделните изобретатели да защитават технологичните си решения, и да получават дивиденти за тях.

Председателят на БТПП Цветан Симеонов благодари за доброто партньорство между СИДНТ и Патентно ведомство и изрази надежда, че то ще продължи, и за в бъдеще. Той изрази задоволство от избора за награждаване на трите български компании и подчерта, че избраните заслужават тези награди, защото се трудят на полето на интелектуалната собственост, което винаги е било едно предизвикателно поле.

„Пожелавам на всички, които се трудят на полето на интелектуалната собственост  много успехи. А на институциите които помагат за нейното развитие в България и на компаниите даващи приноса си икономиката ни да създава добавена стойност и да става по-конкурентноспособна, енергия и настойчивост“, завърши Симеонов.

В своето приветствие председателят на СИДНТ към БТПП Радослав Петков посочи, че основна цел на Съвета е да допринесе за развитието на приобщаващи и отворени иновационни системи, в които предприятията да комуникират с други европейски и световни икономики, и екосистеми. Да могат ефективно да защитават своите идеи и изобретения, да имат достъп до финансиране, да привличат висококвалифициран персонал, да развиват бизнеса си.

Петков отбеляза, че през последните години ставаме свидетели на това как иновациите не само улесняват ежедневието на гражданите, но и предлагат решения на редица сложни проблеми - от устойчиви технологии за защита на околната среда до пробиви в медицината и изкуствения интелект. 

Вашето усилие е ключът към по-добро бъдеще за всички нас. Трябва да отдадем заслужено признание на тези, които се отличават със своята иновативност, предприемачески дух, неуморна работа и са решени да покажат, че Космосът е по-близо, отколкото изглежда. Че храните на бъдещето ще дадат необходимата енергия за развитие на човечеството, че водещите иновации могат да бъдат във фокуса на развитието на фирмите десетилетия. С нетърпение очаквам да видя как вашите иновации ще продължат да оформят света и утре“, завърши Петков.

Зам.-министърът на икономиката и индустрията д-р Давид Сукалински посочи, че развитието на много индустрии и бизнес е базирано на защитата на интелектуалната им собственост, и обърна внимание на икономическите ползи от нея.

Защитата на интелектуалната собственост гарантира създаване на работни места, насърчаване на заетостта, обмен на технологии, защитава и бъдещите инвестиции. Дали ще говорим за виртуални приложения или за физически изобретения, интелектуалната собственост осигурява начин за закрила на всички тях”, допълни Сукалински.

Радослав Ризов, главен директор на Главна дирекция “Европейски фондове за конкурентноспособност” в Министерството на иновациите и растежа заяви, че ведомството си поставило амбициозна цел – България да бъде превърната в иновационен хъб в Югоизточна Европа и, че постигането на тази цел минава през активното сътрудничество между всички държави в региона, и през насърчаването на иновациите на национално и регионално равнище.

 


30.04.2024 г.

Още новини:

Видео:

Назад