Назад

Ролята на дигитализацията за развитие на социалния диалог – тема на конференция, организирана от Иновация Норвегия

На 23 април 2024г. в гр. Прага се проведе финално събитие по програма „Социален диалог-достойни условия на труд“ на Норвежкия финансов механизъм. На срещата бяха поканени всички водещи организации успешно изпълнили проекти по програмата, сред които се нарежда и БТПП. Палатата в партньорство с NHO, Конфедерация на работодателите в Норвегия е реализирала до момента няколко проекта, насочени към подобряване на социалния диалог в България. Първият от тях бе проект TRUST, стартирал през 2012г. който бе последван от проект STRONG. В периода 2022-2024г. бе успешно изпълнен и проект SOLID, насочен към укрепване на политиките и практиките на социалния диалог в България в условията на Ковид и стимулиране на двустранното сътрудничество с Норвегия чрез споделяне на опит, знания и добри практики.

БТПП представи постигнатите резултати по проект SOLID, както и разработената он лайн обучителна платформа със следните модули: управление на кризи и социален диалог; осъществяване на онлайн социален диалог; достойни условия на труд в дигитална среда и работа от разстояние; успешен социален диалог в условия на КОВИД https://elearning.strong-project.eu/login .

На срещата участие взе и г-н Хенрик Мюнте, юридически съветник на NHO, Норвегия и дългогодишен партньор на БТПП. Бяха обсъдени идеи за бъдещи съвместни проекти, които да бъдат подадени през новия програмен период. В тази посока предстоят преговори за сключване на меморандум за сътрудничество между България и Норвегия относно изпълнението на "Финансовият механизъм на ЕИП“ -  инструмент с важен принос за икономическото и социално развитие на страната.

 


23.04.2024 г.

Още новини:

Видео:

Назад