Назад

При голям интерес премина семинар на тема „Миграция към 2D баркодове и стандарти при проследимост на продукти“На 17-ти април GS1 България и Баркод Системи България проведоха семинар на тема „Миграция към 2D баркодове и стандарти при проследимост на продукти“. В събитието участваха над 70 представители на бизнеса.

Баркодовете от първо поколение, които понастоящем се използват за маркиране на над 1 милиард продукта в световен мащаб, съдържат в себе си уникалния идентификатор на продукта (GTIN). 50 години след въвеждането на линейния баркод, GS1 провежда кампания с подкрепа на индустрията към преминаването към двумерни (2D) баркодове, в които могат да се кодират допълнителни данни за нуждите на проследимостта и подобряване на потребителското преживяване.

Като подготовка за GS1 Sunrise 2027 Велин Кърчев, гл. експерт в GS1 България, представи логиката на уникалната идентификация GS1 и как тя се интегрира в 2D баркодовете за реализиране на успешна проследимост, ангажиране на потребителите, повишаване на тяхната безопасност, подобряване визията на опаковките, подобряване на устойчивостта и управлението на наличности.

За реализирането на ефективни системи за проследимост към основната идентификация и кодирането й в баркод посредством GS1 Digital Link, стойност добавят и стандартите за обмен на основни и транзакционни данни (GDSN и EDI) и данни за събития (EPSIC). В детайли беше представена структурата на логистичния етикет GS1.

От страна на Баркод Системи България, която е компания разработваща и успешно внедряваща мобилни бизнес информационни системи за управление и проследяване на процесите във водещи производствени и дистрибуционни фирми в страната вече над 20 години, бяха показани практически насоки за миграцията към 2D баркодове от Юри Димитров, управител и Добри практики за проследяване на продукти и суровини в производствени и дистрибуционни фирми (етикетиране на продукти и групови опаковки, WMS системи, доставки до търговски обекти) от Бистра Карапанчева, управление на проекти. Ясно бяха очертани стъпките, които производители и търговци трябва да предприемат до 2027 г., в т.ч. инвестиране в баркод скенери с възможности за разширено програмиране при 2D баркодове и разширяване на възможностите на POS решения. Фирмата е разработила подходящи софтуерни решения, както и чрез нейните партньори Zebra осигурява на българския пазар необходимите хардуерни компоненти (в т.ч. скенери).

 


19.04.2024 г.

Още новини:

Видео:

Назад