Назад

БТПП подкрепи двата проекта на извънредното заседание на НСТС, вчера

Палатата подкрепи проекта за изменение на Наредбата за отпускане и изплащане на паричните обезщетения за безработица, и проекта на Решение на Министерския съвет за приемане на Национален план за действие по заетостта през 2024 г.


Владимир Шоков/БТА

Националният съвет за тристранно сътрудничество проведе заседание на 24.04.2024 г., по време на което бяха разгледани: Проект на Постановление на Министерския съвет за изменение на Наредбата за отпускане и изплащане на паричните обезщетения за безработица, Проект на Решение на Министерския съвет за приемане на Национален план за действие по заетостта през 2024 г., както и бяха избрани ротационни заместник-председатели на Националния съвет за тристранно сътрудничество.

Българската търговско–промишлена палата участие бе представена от Цветан Симеонов, председател на УС на БТПП и Виктория Славчева, главен експерт-юрист в Юридическа дирекция. 

Председателя на БТПП изрази подкрепа както по Наредбата за отпускане и изплащане на паричните обезщетения за безработица, така и по Националният план за действие по заетостта през 2024 г.  В рамките на дискусията Цветан Симеонов подчерта, че Палатата винаги е настоявала за промени, с които ще се намали административната тежест, както и ще оптимизира административното обслужване на гражданите в контекста на принципа на „едно гише”.

По отношение на Националният план за действие по заетостта през 2024 г., Палатата изрази необходимостта от по-бързото му приемане. Основната цел на Националния план за действие по заетостта през 2024 г. е повишаване количеството и качеството на предлагания труд в съответствие с потребностите на икономиката, което е от изключителна важност за нуждите на бизнеса.

 


25.04.2024 г.

Още новини:

Видео:

Назад