Назад

Бизнес дискусия на тема: Екология и устойчиво развитие

Срещата, която се организира от Викорс АД, дъщерно дружество на БТПП, съвместно с Химикотехнологичния и металургичен университет, бе насочена към предприятия, работещи в сферата на химични технологии и металургията, кръговата икономика и рециклирането на отпадъци, както и други екологични проекти. Организирането на дискусията е възложено и се финансира от ХТМУ във връзка изпълнението на Договор №: BG-RRP-2.004-0002-C03, „BiOrgaMCT“ (Биоактивни органични и неорганични авангардни материали и чисти технологии) по процедура: BG-RRP-2.004 – Създаване на мрежа от изследователски висши училища в България по Национален план за възстановяване и устойчивост и дейността по работен пакет 5: Защита на интелектуалната собственост и технологичен трансфер.

Събитието откри главният секретар на БТПП, д-р Васил Тодоров, който благодари на участниците за присъствието и заяви, че БТПП и занапред ще продължи да работи за подобряване на връзката между бизнеса и науката. Темата за екология и устойчиво развитие е част от голямата тема за зелената трансформация, която е една от ключовите политики на ЕС.

Проф. д-р инж. Сеня Терзиева, ректор на ХТМУ, изрази надежда, че всяка от присъстващите компании ще получи полезна информация, която ще я мотивира в бъдеще да ползва научния потенциал и инфраструктура на университета.

Аудиторията, съставена от представители на бизнеса, се запозна с нови разработки в сферата на екологията, базирани на най-съвременни технологични постижения. Бяха представени иновативни процеси, вече приложени от фирми. Бяха предложени възможности за сътрудничество.

Бизнес дискусията отчете голям интерес. Присъстваха над 35 участника, сред които Стомана Индъстри АД, Свилоцел ЕАД, Алкомет АД, Веолия Сървисиз България ЕАД, Адрео ЕОД, Метеко АД, Златна Панега Цимент АД, Биоком ЕООД.

БТПП и Викорс АД информират, че поради засиления интерес на бизнеса към проведените досега бизнес дискусии, осъществени в сътрудничество с ХТМУ, се планира следваща дискусия. Тя ще бъде на тема „Интелигентен текстил“ и ще се състои в края на месец май 2024 г., като компаниите своевременно ще бъдат информира за точния ден и час на събитието.

 

 


19.04.2024 г.

Още новини:

Видео:

Назад