Назад

Българо-корейско събитие с интензивни бизнес срещи и конкретни резултати

Подписаха се 7 меморандума за разбирателство между компании от България и Южна Корея
 

Над 80 българо-корейски бизнес срещи се проведоха миналата седмица в БТПП, организирани  от Българската търговско-промишлена палата и Корейската национална агенция за насърчаване на индустрията на информационните технологии.

Делегацията от Южна Корея, състояща се от 15 компании, включваше стартъп организации с разнообразна сфера на дейност, включително медицински сектор, пчеларство, електронна търговия, проследяващи системи, обучение в електронна среда, изкуствен интелект, решения на информационните технологии, електроника и електротехника, управление на дигитални елементи и др.

От българска страна в срещите участваха повече от 35 компании, преобладаващо членове на Българската търговско-промишлена палата.

„В периоди на трудности, свързването със силни икономически партньори е ключово за преодоляване на предизвикателствата“, каза Цветан Симеонов, председател на БТПП при откриване на събитието. Той подчерта, че България предлага добри условия за правене на бизнес, включително ниски данъци и положителни тенденции за запазване на благоприятните им нива. Симеонов представи пред корейските компании пълната палитра от услуги, предлагани от БТПП, и посочи, че организацията може да съдейства за идентифициране на потенциални партньори, проверка на актуалното им състояние, съдействие за сключване на договори и изпълнението им.

Срещите между българските и корейските партньори, осъществени в рамките на един цял ден, съгласно предварителен график, завършиха с подписване на 7 меморандума за разбирателство между компании от България и Южна Корея.

Събитието бе оценено като изключително успешно от участниците.

Наблюдава се засилен интерес от страна на партньорите от Източна Азия към бизнес с България, като БТПП организира за втори път тази година двустранни срещи с корейски компании. През ноември предстоят срещи с фирми от Индонезия.

 


23.10.2023 г.

Още новини:

Видео:

Назад