Назад

Среща с Георги Колев, председател на Съюза на инвалидите в България

БТПП ще съдейства на Съюза при провеждането на политики към хората с увреждания
Председателят на Българската търговско-промишлена палата Цветан Симеонов се срещна с Георги Колев, председател на Съюза на инвалидите в България (СИБ). Съюзът е асоцииран член на БТПП, като също така представлява и най-голямата национално представителна организация на хората с увреждания у нас, включваща в състава си повече от 24 000 членове.

Цветан Симеонов бе запознат от ръководството на СИБ детайлно със структурата и множеството социални дейности, услуги и помощи, които съюзът осъществява за своите членове в 170 общини в страната и 18 района в столицата.

Основни дейности, по които СИБ работи са: представляване, отстояване и защитаване правата на хората с увреждания пред държавните, административните, общинските, обществените и другите органи и организации в страната и чужбина; подпомагане на индивидуално и групово равнище на социалната, трудовата, медицинската и битовата рехабилитация на хората с увреждания; съдейства на обществото и неговите структури за възприемането на хората с увреждания като негови равноправни и равнопоставени членове.

Георги Колев заяви, че размерът на средствата отпускани от бюджета за финансиране на организациите на хората с увреждания не са актуализирани от 2020 г. на фона на отчетената значителна инфлация през последните години.

Симеонов и Колев се съгласиха, че настоящият субективен подход за разпределение на средствата от бюджета е нужно да бъде заменен с обективен такъв, като: брой членове, брой структури в страната, видове услуги, обхват на съответния сегмент и др., а не пропорционално разпределение на средствата на база брой организации.

Според председателя на СИБ въвеждането на по-обективна методология за определяне размера на разпределяните средства към организациите, като СИБ, ще стимулира всички тях да се усъвършенстват непрекъснато, като подобряват обхвата, размера и качеството на своите социални услуги.

Георги Колев заяви, че посланието, което Съюзът на инвалидите в България иска да отправи към държавата, бизнеса и обществото е следният: "осигурете ни достъпна архитектурна и транспортна среда, ние сами ще се образоваме, изучим, търсим и намерим работа,“ в съответствие с логото и слогана на СИБ.

Цветан Симеонов заяви, че БТПП подкрепя Съюза на инвалидите в България в желанието му за осигуряване на по-добра социална среда за живот на хората с увреждания и по-обективни критерии при финансирането на политиките за тях.

 

 


19.10.2023 г.

Още новини:

Видео:

Назад