Назад

Особеностите на нетипичната заетост – тема на международна партньорска срещаЕксперти на Българската търговско-промишлена палата взеха участие в онлайн среща с партньори, с които съвместно изпълнява проект ATYPICAL: Employee involvement of atypical workers – example of service sector. Проектът е свързан с ангажираност на служители при нетипични форми на заетост /наети чрез агенции работници, случайни работници, консултанти и самостоятелно заети изпълнители, гъвкави форми на работа, надомни работници, работници на непълно работно време, вторично/пренаемане от работодател, доброволци/. Партньори от Полша, Словакия, Испания, Сърбия, Италия и България дискутираха видовете нетипични работници, техните права, законодателните основания и необходимите промени в тази област.

Изпълнителите на проекта провеждат кратко онлайн проучване относно нуждите на т.нар. „нетипични служители“. Основната цел на проучването е да се идентифицират и да се намерят подходящи решения, за да могат те да упражняват правата си на информираност, консултации и участие на национално и транснационално ниво.

Българската търговско-промишлена палата отправя покана към своите членове и партньори да вземат участие в проучването, с оглед разработване на правните аспекти на нетипичната заетост и ефектите от нея. Въпросникът е отворен до 31 май 2023 г., като анкетата е анонимна. Време за попълване 5 мин.

Следете ни и във: FacebookLinkedinTwitterInstagramYou Tube


18.05.2023 г.

Още новини:

Видео:

Назад