Назад

Безплатни енергийни одити за МСП

От началото на 2023г. Българската търговско-промишлена палата (БТПП) започна работа по нов проект EnergyEfficiency4SMEs, чиято главна цел е да оптимизира енергийната ефективност /ЕЕ/ на малките и средните предприятия (МСП) в три сектора: хранително-вкусова промишленост, производство на метални изделия, ресторантьорство и хотелиерство.

Проектът предвижда 20 безплатни частични одита за подобряване на ЕЕ в горепосочените сектори, разходите за които ще бъдат покрити от проекта. Първите двадесет регистрирали се предприятия ще могат да се възползват от подкрепата, предвидена за оптимизиране на енергийните им показатели. За целта  е необходимо те да попълнят този он-лайн формуляр, в срок до 22 май 2023.

Фокусът на одитите ще бъде концентриран върху измерване и съответно изготвяне на мерки за оптимизиране на енергопотреблението на системите за отопление, вентилация и канализация /ОВК/ в предприятията, както и проблемни консуматори на енергия във веригата на производство в гореспоменатите сектори.

След преминаването на фирмите през енергийните одити, те ще получат предписания и препоръки за прилагане на енергийно ефективни мерки.

Допълнително на уебсайта на БТПП ще бъдат публикувани критериите за кандидатстване за безплатните енергийни одити. Направете вашите регистрации.

За допълнителна информация: Дирекция „Европейска интеграция и проекти“, тел.: 02/8117556; имейл: projects2@bcci.bg.  

 

 


15.05.2023 г.

Още новини:

Видео:

Назад