Назад

БТПП за поредна година отбеляза Международния ден за безопасност и здраве при работа

„Не бива да се пестят средства за осигуряване на здравословни и безопасни условия на труд на трудещите се“, каза Цветан Симеонов, председател на Българската търговско-промишлена палата, на ежегодното отбелязване на Международния ден за безопасност и здраве при работа.

Представители на работодателите и синдикатите заедно почетоха паметта на загиналите при трудови злополуки български работници, като запазиха едноминутно мълчание и засадиха нови дръвчета. Събитието по традиция се състоя в Южния парк зад музея "Земята и хората".

„Трудовият процес е двустранен, затова участието на социалните партньори е изключително важно. Искам да кажа, че днес аз се явявам тук не само в качеството си, както бях обявен като председател на БТПП, но и като ротационен председател на АОБР, за да изкажа съпричастността на останалите работодателски организации.“, отбеляза Симеонов. Той подчерта, че вече отчетливо се забелязва тенденцията за взаимодействие между държава, работодатели и синдикати за осигуряване на безопасни и здравословни условия на труд на работещите, което определи като добър знак и значителна стъпка за превенция на трудовите злополуки.

Пред аудиторията той още заяви, че БТПП и за в бъдеще ще се ангажира с лансирането на темата за осигуряване на здравословни и безопасни условия на работа, като добра бизнес практика, защото по-малко трудови злополуки и отсъствия от работното място заради професионални болести означават по-малко пропуснати ползи и по-добър имидж за българските работодатели.

Организатори на инициативата са Българска Асоциация Труд Здраве Безопасност, Българската търговско-промишлена палата, КНСБ, КТ "Подкрепа" и други браншови организации и сдружения.

 


10.05.2023 г.

Още новини:

Видео:

Назад