Назад

Среща с ръководството на Конфиндустрия БългарияПредседателят на БТПП Цветан Симеонов проведе среща с представители на ръководството на Конфиндустрия България  - сдружение на италианското предприемачество в България, активен член на Клуба на смесените и чуждестранни палати към БТПП.

Участие взеха Роберто Санторели, председател, Нунцианте Кораджо, заместник-председател, отговарящ за интернационализацията, Мила Ненова, директор, и Мариела Панева – мениджър връзки с обществеността и маркетинг.

По време на разговора бе дискутирано продължаването на доброто сътрудничество между двете организации и провеждането на бъдещи съвместни инициативи с цел подпомагане на бизнеса в двете страни. Представителите на Конфиндустрия България засегнаха и темата за липсата на работна ръка и стъпки на правителствено ниво с цел улеснение наемането на чуждестранни работници в сферата на селското стопанство.

Конфиндустрия България е създадена през 2000 г. като Консултативен комитет на Италианското предприемачество в България. Организацията вече има над 220 фирми членове с годишен оборот на стойност 1.75 млрд. евро и осигуряващи над 25.000 постоянни работни места.

От 2010 г. Конфиндустрия България е част от Конфиндустрия Италия – водеща италианска асоциация на производствени предприятия и фирми за услуги, с доброволно членство на 223 асоциации и повече от 150 000 фирми, даващи работа общо на над 5,4 млн. служители.

По информация на Министерството на икономиката и индустрията преките чуждестранни инвестиции от Италия са на стойност над 2.9 млрд. евро, което прави страната четвъртият най-голям инвеститор у нас. По предварителни данни на БНБ, само за 2022 г. италианските инвестиции са в размер на почти 200 млн. евро. Италия е третият по големина търговски партньор на страната ни по отношение на износа и петият най-голям вносител у нас. По данни на икономическото министерство в България има около 13 000 италиански фирми, съсредоточени в секторите енергетика, туризъм, банкови и застрахователни услуги, транспорт, селско стопанство, търговия и обработка на стоки и др.

В последните години водещи стоки в износа ни за Италия са: части за обувната промишленост, рафинирана мед и медни сплави, нефтени масла и масла от битуминозни минерали, зърнени култури, ел. техника, готови изделия на обувната промишленост, а също и стоки на текстилната, шивашката, кожаро-кожухарската индустрия.

Във вноса от Италия водещи са трактори, автомобили и други превозни средства, обработени кожи, нефтени масла и масла от битуминозни минерали, трактори, готови изделия на текстилна, обувна и кожарска индустрия, медикаменти и др.


09.05.2023 г.

Още новини:

Видео:

Назад