Назад

Среща с новия търговски съветник в Посолството на ИндияГлавният секретар на Българската търговско-промишлена палата д-р Васил Тодоров проведе работна среща с новия търговски съветник в Посолството на Индия в София Сони Дахия, втори секретар. Той подчерта, че сътрудничеството между двете институции има добри традиции и е активно на фона на потенциала на индийския пазар и многото възможности, които страната предлага.

Соня Дахия представи целите на своята мисия, сред които са обмен на информация по икономически сектори -  както за България, така и за Индия, съдействие за организиране на индийски изложения в страната и участие на български компании в панаири в Индия, насърчаване на търговията и инвестициите.

Васил Тодоров обсъди с търговския съветник потенциалните области от взаимен интерес за бизнеса, сред които са: машиностроене, хранително-вкусова промишленост, химическа промишленост, селско стопанство, лека промишленост, информационни и комуникационни технологии, услуги. Бе договорено продължаване на сътрудничеството и организиране на информационно събитие, за което БТПП ще информира допълнително.

-----

По информация от Министерството на икономиката и индустрията през 2022 г. общият стокообмен с Индия е на стойност 653.7 млн. щ.д. (увеличение от 63.1% спрямо същия период на 2021 г.), в т.ч. 393.5 млн. щ.д. български износ за Индия (ръст от 141.1% спрямо същия период на 2021 г.) и 260.2 млн. щ.д. внос (9.5% увеличение). Салдото е положително за България и възлиза на 133.3 млн. щ.д.

Основни стоки в износа ни за Индия през 2022 г. са: слънчогледово, шафраново или памучно масло и техните фракции (53.3%); минерални и химични азотни торове (14.7%); карбонати (3.4%); гъстомери; (2.9%); инструменти и апарати за физични или химични анализи (2.5%); и др.

През 2022 г. вносът от Индия се състои основно от: хетероциклени съединения; плосковалцувани продукти от желязо или от нелегирани стомани; необработен алуминий; пневматични гуми от каучук; плосковалцувани продукти от желязо и др.

 

 


12.05.2023 г.

Още новини:

Видео:

Назад