Назад

Д-р Васил Тодоров, главен секретар на БТПП взе участие в Regional Approach 2023 в София

Той говори за позициите на Палатата относно аспекти касаещи цените на газа и електроенергията


Д-р Васил Тодоров, главен секретар на Българската търговско-промишлена палата, взе участие в първата енергийна конференция за 2023 г.  от поредицата Regional Approach. Събитието бе организирано от комуникационната платформа и списание Energynomics, с ориентация към енергийния бизнес в Румъния и съседните държави.

Събитието бе открито и модерирано от Габриел Авакаритей, главен редактор на изданието Energynomics. Приветствие отправи, Аурелиа Домницеану, министър съветник в Посолството на Румъния в България.

Васил Тодоров бе сред ключовите говорители в конференцията, като в своето изказване акцентира върху ключови аспекти в позициите на БТПП, касаещи пазарите на електроенергия и газ.

Главният секретар на БТПП посочи положителните аспекти на компенсаторния механизъм срещу високите цени на електроенергията, който спомогна за ограничаване на инфлационните процеси, недопускане на масови фалити на предприятия, и създаде предвидимост за възможните максимални цени на този ресурс в краткосрочен период. Разбира се, важна предпоставка за реализацията на този механизъм е обстоятелството, че България е нетен износител на електроенергия в региона и високите печалби на държавните енергийни дружества захраниха със средства компенсаторния механизъм, без да се утежнява държавния бюджет с плащания.

Васил Тодоров информира участниците във форума, че е необходимо да се разработи подобен компенсаторен механизъм и срещу високи цени на природния газ, тъй като по този начин ще бъдат справедливо компенсирани предприятията, които използват именно газа като основна суровина. В последните месеци се наблюдава трайна тенденция на понижаване на цените на природния газ, като за м. май се планира цената да стигне 80 лева за MWh, но все още не може да се констатира, че това движение е трайна и устойчива тенденция на газовия пазар.


03.05.2023 г.

Още новини:

Видео:

Назад