Назад

БТПП и Съветът по инвестиции към нея проведоха хибриден семинар „Финансиране и подкрепа за развитие на бизнеса от различни институции и организации“

Събитието, открито от председателя на Съвета по Инвестиции Владимир Томов, бе посетено от представители на малки и средни предприятия, регионални палати, браншови организации и други
Мирослав Стоянов, главен мениджър на програмата "Подкрепа за малкия бизнес“ на  Европейската банка за възстановяване и развитие, представи дейността на банката и детайли по програмата, предназначена за консултантски услуги. Банката е създадена през 70-те години на 20-ти век с мандат да подпомага различни държави при преминаването им към пазарен механизъм. 

Стоянов даде редица примери за консултантски услуги, които са в обсега на програмата – стратегическо оформление на дейността, изготвяне на уеб сайт, комуникационни решения, енергийни решения, маркетинг услуги и др. 10 са основните сфери на консултации, свързани с програмата – стратегия, маркетинг, организация, операции, ИКТ, инженерни решения, контрол на качеството, енергийна и ресурсна ефикасност, опазване на околната среда, счетоводно и финансово отчитане.

Критериите за допустимост за участие в програмата за подкрепа на малкия бизнес включват: до 50 милиона евро годишен оборот и балансово число до 43 милиона евро; по-малко от 250 служители; компании частна собственост на местни граждани; почти всички сектори и индустрии с изключение на военна дейност или производство, тютюн, хазарт или финансови услуги.

Програмата е подкрепила 200 проекта за последните 5 години, като са ангажирани над 150 консултанти в горепосочените 10 сфери и са проведени над 20 обучения.

Камен Славов, член на Управителния съвет на Фонд на фондовете представи мисията на Фонда да осигурява финансови инструменти в подкрепа на МСП. Фонд мениджър на финансови инструменти в България е еднолично акционерно дружество – собственост на българската държава. То оперира с финансови инструмунти и работи с почти всички банки в страната. Около 50 % от пазара за рисково финансиране е финансиран от Фонд на фондовете. Предоставят се различни продукти за МСП, за развитие на градски и селски райони, околна среда, социално – икономическо развитие, морско дело и рибарство и др.

Подкрепата чрез дялови и квази-дялови инвестиции по ОПИК 2014-2020 се осъществява чрез няколко фонда Иновейшън кепитълВитоша Венчър ПартнърсНю вижън 3 ООДМорнингсайд хил и Силврълайн партнърс.

Фонд на фондовете управлява общо 652 млн. евро публичен ресурс (европейски и национален). Към него финансовите посредници привличат допълнителен частен ресурс, с който общо се очаква да достигне 1,22млрд. евро. До момента са подкрепени 2700 проекта на фирми и общини, а до края на 2023 г. се очаква да бъдат финансирани още 4500 проекта. Постиженията по сектори включват дялови инвестиции в над 200 иновативни стартъпа, повече от 750 микрокредита за малки бизнеси и социални предприятия, 306,8 млн. евро за почти 1500 МСП за преодоляване на Ковид пандемията и 255,6 млн. евро кредитно финансиране за градско развитие и регионален туризъм.

Славов разясни, че Фондът на фондовете работи и с финансови инструменти по ПКИП 2021 – 2027 г., които включват  иновации, ристово финансиране, проекти за дигитализация, предприемачество, кръгова икономика, включително енергийна и ресурсна ефективност.

Целевите групи на този фонд са: спин-офкомпании, стартиращи високотехнологични предприятия и предприятия, базирани на знанието като част от индустриални стартъпсистеми.

Гергана Мантаркова, председател на УС на Българска асоциация на управленските консултантски организации / БАУСКО/ разисква с участниците в уебинара въпроса „Защо да се доверите на консултант по управление при развитие на бизнеса“. Мисията на БАУКО е да поддържа високи професионални и етични стандарти в областта на управленското консултиране, да съдейства за развитие на пазара на консултантските услуги и да подпомага своите членове при идентифициране и реализиране на бизнес възможности.

Мантаркова разгледа етапите на развитие на един бизнес, които са свързани с осмисляне и преценка на възможностите, включително: веригата на доставки, отдалечена работа, поведение на потребителите, регулаторни промени, транформация към екологични норми, обществени очаквания, идентифициране на рискове, анализ на сценариите, нови бизнес екосистеми, инфлация. За всяка от тези теми бизнесът може да използва консултант, който да спести време, усилия и да внесе яснота.

Д-р Мария Христова, изпълнителен директор на Столичната агенция за приватизация и инвестиции /СОАПИ/ представи услугите на организацията за бизнеса, като подчерта че работи както със стартиращи компании в София град, така и с големи международни компании, потенциални инвеститори, които искат да работят на територията на Столична община. Агенцията работи тясно с Общинския гаранционен фонд, много консултанти, разработила е най-голямото публично-частно партньорство.

Владимир Томов представи и дейността на Съвета по инвестиции при БТПП, който обединява частни инвеститори, инвестиционни фондове, банки, финансови институции, държавни и общински фондове и агенции за инвестиции, организации, свързани с инвестициите. Томов сподели някои от дейностите на съвета като: представяне на финансови и инвестиционни продукти, разработване и представяне на инвестиционни проекти, разглеждане на проекти за финансиране от членовете на Съвета, съдействие за сключване на сделки между членовете, организиране и участие в различни бизнес събития и инициативи.

Бяха представени и конкретни дейности и услуги на БТПП в полза на българския бизнес, по-конкретно насочени към интернационализация, намиране на партньори в чужбина, издаване на външнотърговски документи /сертификати за произход, АТА карнети, сертификат за форсмажор и др./, търговски арбитраж, програмата Еразъм за млади предприемачи и др.


03.05.2023 г.

Още новини:

Видео:

Назад