Назад

Поредно успешно завършено обучение по въпросите на арбитража за юристи организирано от АС при БТППНа 3 май, след провеждане на симулирано арбитражно заседание, приключи 3-месечен курс на обучение по въпросите на арбитража, който се организира за шестнадесети пореден път от Арбитражния съд при БТПП. На участниците бе предоставен казус, който провокира знанията им в областта на арбитражното производство.

Председателят на БТПП Цветан Симеонов и Председателят на АС при БТПП Благовест Пунев връчиха сертификатите и поздравиха участниците за тяхното желание за допълнително образование и им пожелаха успешна професионална реализация, като в бъдещата си юридическа дейност, да се възползват често от предимствата на арбитражното производство. Пунев сподели, че съвременната ситуация в света и глобализирането, водят до интернационализиране на правото, като присъстващите трябва да действат адекватно на измененията и ориентирането им към арбитража е път в правилната посока. Изтъкнати бяха и предимствата на арбитража, като по-бърз, по-евтин, и ориентиран към диспозитивното начало процес.

Занятията се проведоха при изключителен интерес от страна на участниците - действащи адвокати и юрисконсулти, както и студенти от юридическите факултети. На курсистите бе предоставена възможност за провеждане на онлайн занятия, което позволи и на юристи извън София да се включат и да участват активно в проведените дискусии.

Курсът, включващ 12 модула по три часа, се отличи с множеството представените примери от обширната практика на лекторите, с който материалът стана по-достъпен и интересен за участниците.

Като обучаващи, традиционно участваха изявени, висококвалифицирани арбитри с богат професионален опит, съчетан с дългогодишна преподавателска дейност в юридическите факултети в страната - председателят на АС при БТПП Благовест Пунев и Зам.-председателите Ружа Иванова, Александър Кацарски и проф. Ангел Калайджиев,  почетният председател на АС проф. Силви Чернев, доц. Венцислава Желязкова. Тази година за първи път като лектори се включиха гл. ас. Ивайло Костов и гл. ас. Силвия Спасова, преподаватели по гражданско процесуално право в ЮФ на Софийския университет „Св. Климент Охридски“.

Проявената инициативност на всички участници в обучението бе повод за задоволство от страна на Ръководството на АС при БТПП.

Целта на организаторите е тази утвърдила се вече в годините инициатива да продължи своето съществуване и да привлича нови привърженици на арбитража и алтернативните методи за разрешаване на спорове.


09.05.2023 г.

Още новини:

Видео:

Назад