Назад

Общо събрание на Сдружение GS1 България за 2023 г.На 27 февруари 2023 г. се проведе Общо събрание на GS1 България. Одобрени бяха организационния и финансов отчет на Сдружението за 2022 година и програмата и бюджета за  2023 г. Приоритет в дейността през текущата година остава запознаването на фирмите с новите тенденции от приложение на стандартите GS1 за различните сектори. Във фокус ще бъде също привличането на ползватели на услугата за глобална синхронизация на основни данни за продуктите, необходими в отношенията между доставчици и търговски вериги, в България с името EComGrid.  

Във връзка с предложението на Европейската комисия (ЕК) за Регламент за устойчиви продукти, който предвижда въвеждането на дигитални паспорти на продуктите, предстои усилена  работата по подготовка на българската общност и по-специално текстилната индустрия за предстоящите нови изисквания и възможности.

Продължава набирането на информация за продукти в Продуктовия каталог БГ Баркод, като набор от 7 атрибута се подават към Глобална платформа от регистри GS1, използвана от търговци и електронни платформи за търговия за проверка автентичността на продуктите.

Не на последно място предстои работа по внедряване на стандартите GS1 за проследимост и ограничаване на отпадъците от опаковки, за което Сдружението разчита на сътрудничество с ресорните институции и фирми, предлагащи софтуерни и хардуерни решения.

След като изказва благодарност за приноса му към дейността на Сдружението, Общото събрание освобождава Николай Илиев, управител на Некст Лаб ЕООД, по негова молба, като член на Управителния съвет.

За нов член на УС беше избран Венелин Димитров, основател и изпълнителен директор на СофтГруп. Той е опитен лидер с афинитет към новаторството и технологиите. СофтГруп АД е иновативна българска компания, специализирана в изграждането на технологични решения за сериализиране, агрегиране и проследяване на лекарства и медицински изделия, които помагат да се отговори на нарастващите регулаторни изисквания в сектора, за превенция на фалшификацията и повишаване безопасността на пациентите. Решенията са базирани на стандартите GS1. СофтГруп АД е член в групата GS1 Healthcare и на международната организация Endeavour.

----

Потребителска група GS1 Healthcare включва международни компании производители на лекарства и медицински изделия, търговци, дистрибутори, обединения за групови закупувания на медицински продукти, болници, аптеки, логистични оператори, представители на регулаторни органи и държавната администрация, търговски асоциации.  Основната мисия в това направление е да се подобрят безопасността на пациентите и ефективността и сигурността на веригите за доставка, да се осигурят проследимост и точно синхронизиране на данни в здравеопазването.

 

 


28.02.2023 г.

Още новини:

Видео:

Назад