Назад

Общото събрание на Съвета по иновации, дигитализация и нови технологии (СИДНТ) избра за председател на Управляващия борд на Съвета Радослав ПетковРадослав Петков, председател на Управляващия борд на Съвета

Общото събрание на Съвета по иновации, дигитализация и нови технологии (СИДНТ) избра за председател на Управляващия борд на Съвета Радослав Петков на свое заседание на 17 февруари 2023

Петков е експерт с дългогодишен опит в секторите за бързооборотни стоки, търговията на дребно, телекомуникациите и управленското консултиране с над 25-годишен управленски опит в стратегии за растеж и организационна трансформация.

За заместници са избрани Марко Марков – главен съветник ЕИБ, финанси в сектор "Устойчива енергия", водещ експерт в екипа по създаване на Националния декарбонизационен фонд и доц. д-р Атанас Георгиев – декан на Стопанския факултет на СУ "СВ. Климент Охридски".

За членове на Управляващия Борд бяха избрани Камен Славов – член на УС на Фонд на фондовете, проф. д-р инж. Фантина Рангелова – УАСГ - Строителен факултет, създател, ръководител и преподавател в магистърска програма "Управление на проекти в строителството", Тодор Воденичаров - изпълнителен директор на компании в сектор "Здравеопазване", доц. Иван Станков - Технически университет – София, факултет "Компютърни системи и управление", зам.-председател на Асоциацията на младите учени, Никола Руйчев -  опит в ръководеното и управлението проекти и основател на компания в облачните услуги и адв. Костадин Манев – с над 20-годишен опит в областта на интелектуалната собственост и конкурентното право.

Събранието се ръководеше от председателя на Българската търговско-промишлена палата Цветан Симеонов, който представи новото ръководство на Съвета и отбеляза, че екипът е разработил сериозна програма за дейността на Съвета в различни сектори, която ще обезпечи по-добрата връзка между нуждите на бизнеса, науката и държавата. Бяха приети и нови 11 члена на съвета.

Радослав Петков представи визията на съвета за изграждане на инструменариум за достъп до информация и научно-изследователска инфраструктура, както и мрежи в областта на иновациите и технологиите, предоставящ несравнима полза за членовете на БТПП. Той допълни, че иновациите са в ДНК-то на българските предприемачи и че съветът е отлична възможност за членовете на организацията за запознаване с най-новите тенденции в областта на иновативните технологии, споделяне на добри практики и възможности за финансиране, за да може предприятията да генерират осъзнато лидерство за иновациите и технологиите.

Радослав Петков отбеляза, че СИДНТ ще се концентрира в това да ускори развитието на екосистемата за иновации и технологии в България, регионално и глобално. "СИДНТ да бъде желаното "пазарно място" за идеи, иновации, дискусии, дебати, представяне и свързаност, за да активира промените, необходими за осигуряване на непрекъснат положителен растеж на нашата икономика. Да окаже пряко въздействие върху развитието на иновациите чрез проекти, менторство и динамична координация между университетите, бизнеса, неправителствените организации, правителството, хората и обществата. Да има посредническа роля между бизнеса и институциите. Да допринесете за бъдещето на БТПП, привличайки нови членове, представяйки и затвърждавайки нови нагласи, използвайки международни ресурси, за да превърнете БТПП в безспорен фактор за нашата общност", каза Радослав Петков.

По думите му основна цел на СИДНТ при БТПП е да допринесе за развитието на приобщаващи и отворени иновационни екосистеми, в които предприятията да взаимодействат свободно с екосистемите на другите европейски и световни икономики в една интензивна на знание цифрова среда, да могат ефективно да защитават своите идеи и изобретения, да имат достъп до финансиране, да привличат висококвалифициран персонал в областта на научноизследователската и развойната дейност, да развиват бизнеса си и да просперират.

Съветът по иновации, дигитализация и нови технологии ще покани всички държавни и общински структури, имащи отношение към иновациите, дигитализацията и новите технологии за асоциирани членове, каза Радослав Петков.

Той съобщи, че СИДНТ ще съсредоточи своите дейности и ще организира тематични работни групи в сектори енергетика и околна среда – чисти технологии, кръгова и нисковъглеродна икономика, индустрия за здравословен живот, биоикономика и биотехнологии, иновации в земеделието, нови технологии в креативните и рекреативните индустрии, човешки капитал в НИРД и образование, дигитална икономика – Разплащания & Fintech, киберсигурност, технологии за индустрия 4.0, технологичен трансфер и интелектуална собственост, законодателни реформи и предприемачество. Ще бъдат направени пакети от услуги за нашите членове за създаването на успешни партньорства, обучения и консултации, както и други, свързани с необходимостта от надграждащо развитие на иновационната активност на предприятията


21.02.2023 г.

Още новини:

Видео:

Назад