Назад

Представяне на процедура по Плана за възстановяване и устойчивост за енергийно обновяване на сгради

На 22 февруари в БТПП се проведе информационен семинар за представяне на Процедура BG-RRP-4.021 „Подкрепа за енергийно обновяване на сгради в сферата на производството, търговията и услугите“.

В събитието взеха участие над 40 представители на предприятия, които проявяват интерес за кандидатстване по процедурата, която се управлява от Министерство на регионалното развитие и благоусройството (МРРБ).

Процедурата цели подобряване на енергийните характеристики на сградите, чрез изпълнение на устойчиви интегрирани високоефективни енергийни мерки за постигане на спестяване от миниум 30% първична енергия. Мярката ще се финансира с над 235 млн. лв., като прогнозата е с наличния ресурс да бъдат обновени 250 сгради.

Семинарът беше открит от Цветан Симеонов, председател на БТПП, който изрази ангажираността на Палатата за насърчаване прехода на предприятията към енергийна ефективност. Симеонов посочи значимостта на подобни мерки, които са особено актуални в контекста на продължаващата енергийна криза.

Ангел Гьорев от Главна дирекция „Стратегическо планиране и програми за регионално развитие“, МРРБ представи подробности за основните параметри и целите на процедурата, изискванията и условията за допустимост на кандидатите, както и процеса на кандидатстване, оценка и договаряне.

Д-р инж. Здравко Георгиев от Клъстер „Зелена синергия“ представи съвременни подходи и технологии за енергийна ефективност и използване на възобновяема енергия в сгради за производство, търговия и услуги.

Презентациите на лекторите можете да намерите  тук.

БТПП предвижда провеждането и на други подобни информационни семинари по вече обявени или предстоящи процедури, за които своевременно ще информира своите членове и партньори.

 


22.02.2023 г.

Още новини:

Видео:

Назад