Назад

Председателят на БТПП се срещна с министъра на регионалното развитие и благоустройствотоНа 22 февруари председателят на БТПП проведе среща с министъра на регионалното развитие и благоустройството Иван Шишков. Предмет на обсъждане по време на срещата бяха въпросите, свързани с намаляване на административната тежест върху бизнеса при инсталирането на възобновяеми енергийни източници  и подобряване на транспортната логистика.

По отношение инсталирането на ВЕИ за намаляване използването на първична енергия и двете страни споделиха тезата, че това може да се случи, но без да се пренебрегват изискванията за безопасността на потребителите.

Министър Шишков информира, че независимо от проблемите при изграждане на магистрали и пътища, има доста задвижени проекти, които ще стартират през м. август/септември, след комплектуване с необходимата документация. Освен това са предприети мерки за разширяване на пропускателната възможност на граничните пунктове както при река Дунав, така  и на границата с Гърция и Турция, които допълнително ще облекчат транспортния трафик.

В контекста на обсъдената възможност за привличане на чуждестранни инвеститори при изграждане на пътната мрежа, беше дискутирана и идеята за изграждане на отделни обекти  чрез концесия, тъй като  това ще осигури допълнително финансиране  и ще ускори процеса на строителството.

Председателят на БТПП подчерта, че чуждестранни партньори са заинтересовани да инвестират в България и отправят питания към БТПП за готови проекти, каквито би следвало да има изготвени и представени на вниманието им.

 


23.02.2023 г.

Още новини:

Видео:

Назад