Назад

Министерство и работодатели готвят заедно по-ефективна програма за компенсации за електроенергия

Министърът на енергетиката Росен Христов се срещна с представители на работодателски организации. Присъстващите се обединиха около това, че програмата за компенсация за електроенергия трябва да продължи, но и да бъде по-ефективна. И двете страни изразиха мнение, че с компенсациите се е постигнало стабилизиране на индустрията, което от своя страна е довело до запазване на заетостта, увеличаване на конкурентоспособността на българските фирми, за което свидетелстват значително увеличените износ, работни заплати и приходи в бюджета.

На срещата бе договорено да се създаде работна група под ръководството на Министерството, която да разработи още по-ефективен механизъм за прилагане на програмата за компенсации, така че да има пряк ефект върху намаляване на инфлацията, постигане на енергийна ефективност и увеличение на дела на ВЕИ за собствено потребление. В тази връзка бяха обсъдени практики, които прилагат други държави от ЕС и възможностите им за внедряване в България и адаптирането им към местните условия.

Отчетена беше ролята на енергетиката и необходимостта да се обезпечи оптималното функциониране на всички генериращи мощности, за да може да се генерират средства за програмата за компенсации. 

Работодателите имат ясни приоритети за развитие на индустрията и защита на интересите както на предприятията, така и на крайните потребители. “Тези приоритети изцяло се подкрепят от Министерството на енергетиката и това позволява едно плътно сътрудничество както на ръководно, така и на експертно ниво с обща цел - ефективно използване на държавните средства”, подчерта министър Христов.

От своя страна, представителите на работодателските организации отново подчертаха, че компенсациите не са „помощи“, а връщане на надвзетото от предприятията, в резултат от изкривения пазар. 

Другата седмица ще се проведе първото заседание на работната експертна група, която в кратък срок ще излезе с конкретни предложения. 

В срещата участваха: Добрин Иванов - изпълнителен директор на АИКБ; Добри Митрев - председател на УС на БСК; Васил Тодоров - главен секретар на БТПП; Любомир Левичаров - ръководител отдел "Икономически анализи и политика", БТПП; Константин Стаменов - председател на УС на БФИЕК, КРИБ; Ивайло Найденов - изпълнителен директор на БФИЕК, КРИБ; доц. Нончо Димитров - експерт енергийна сигурност, ССИ; Николай Кискинов - експерт по енергетика, ССИ.

 


21.02.2023 г.

Още новини:

Видео:

Назад