Назад

50 години GS1 баркод, 50 години глобални стандарти за идентификация, кодиране и споделяне на данни

GS1 Глобален форум 2023


 

Юбилейното издание на GS1 Глобален форум 2023, 13-16 февруари, получи широк отзвук в социалните медии – повече от 1000 публикации в Twitter. Седмицата привлече 897  участници на място в Брюксел и 1624 виртуално, или общо над 2500 участници  от 111 страни. Проведоха се множество сесии и срещи в рамките на 4 страхотни дни за сътрудничество и споделяне на Добри практики.

GS1 помага на сектора на пресните храни да подобри ефективността и устойчивостта на веригата за доставки и да осигури повече прозрачност за потребителите. В сесия, посветена на това направление, Анжела Фернандез, GS1 САЩ, представи как стандартите GS1 могат да помогнат за изпълнението на местните регулации (FSMA 204). Компании, които извършват определени действия по веригата на доставки, ще бъдат задължени да поддържат и изпращат данни до FDA (Food and Drug Administration) в рамките на 24 часа.

Стандартите GS1 улесняват идентифицирането на местоположения с глобални номера на локация (GLN) и осигуряват проследимост от “фермата до вилицата” чрез използване на идентификация на продуктите и споделяне на основни данни посредством Глобалната мрежа за синхронизация на данни GDSN и данни за проследимост чрез EPCIS.

Хари Шмитз, директор FruitTechCampus, и Барт ван Де Бийк представиха демо с иновации от IoT, приложени в отглеждането на плодове. Целта на компанията е да обучава и прилага иновации в сектора на земеделието. Обединиха се, че да отговорят на високите очаквания на клиентите, компаниите в сектора на пресните храни все повече разчитат на дигиталния близнак на продукта и индустриалния интернет на нещата (IIoT). Това им позволява да проследяват продуктите през целия им жизнен цикъл, от производството до потреблението. С помощта на стандартите GS1 компаниите могат лесно да идентифицират местоположения, продукти, както и да предоставят на клиентите точни данни за своите продукти.

На форума бе обърнато внимание и на активностите на GS1 във финансовия сектор. Вече повече от 5 години Международната организация чрез мрежата от GS1 Национални организации предоставя на правните субекти, участващи в пазарите с финансови инструменти, LEI кодове. Към момента броят на юридическите лица, които се ползват от тази услуга, надхвърля 2,2 милиона. Целта е да се улесни и ускори идентификацията на юридически лица, което в свой ред подобрява способността на регулаторите и участниците в пазара да разберат финансовите рискове и да предотвратят финансови злоупотреби. GS1 е официално признат издаващ орган, акредитиран в 106 държави. Новото, което бе представено по време на сесията, е че LEI ще се използва и в други области извън финансовия свят, като например трансгранични транзакции.  Представен бе пилотен проект на японската компания Hitachi и европейската Sita, чиято цел е установяване на сигурни услуги за взаимно разпознаване и улесняване на верификацията  на цифрови документи при трансграничната търговия с помощта на Eseals и  LEI код.

Също така бе представен и кратък отчет за изминалата година, като бе отбелязано, че в глобален мащаб GS1 отбелязват ръст с 6.8% на издадени LEI кодове и техният брой вече надхвърля 39 000.

GS1 България напомня на българската общност, че от 2018 г. е официален регистрационен агент за LEI. Заявка и регистрация за LEI код може да направите тук.

Представени бяха приложения на стандартите за електронен обмен на данни, EDI, в различни държави. В Хонконг EDI стандартите са включени при дигитализацията и автоматизацията на Order-to-Cash при търговците на дребно. Предимствата, които са постигнати са подобряване на скоростта и точността, подобряване на ефективността и прозрачността при фактурите, както и спестени разходи при обработка на документите. Постигане на по-високи нива на доставка и изпълнение на заявките точно навреме.

С пилотен проект  Order-to-Cash в Полша са постигнати следните подобрения:

  • 98% от получените фактури автоматично се базират на съобщението RECADV;
  • Времето за приемане на доставки - намалява до 44%;
  • Разходите за обработване на доставките - намаляват до 38%.

И не на последно място EDI-търговията е безхартиена търговия. ЕDI съобщенията са електронни и изцяло елиминират хартиените документи, което подпомага процеса на устойчивост.

Стандартите EDI успешно са внедрени и в сектор Здравеопазване. Разработени са и продължават да се развиват специални електронни съобщения, които покриват всички процеси във веригата на доставки в здравеопазването.

Други теми, включени в програмата, бяха Глобалният модел на данните, кръгова икономика и устойчивост, дигитален паспорт на продуктите, електронен обмен на данни, приложение на стандартите в железопътния транспорт и други.

На среща на председателите и изпълнителните директори по време на форума бе обсъден обновен план за следващия 3-годишен период 2023-2026. Пет са основните сектори, в които GS1 продължава своите активности - търговия на дребно, платформи за електронна търговия, здравеопазване, транспорт и логистика, техническа индустрия. Стратегическите лостове са: предоставяне на стойност на индустрията и разширяване на кръга на заинтересованите страни, свързване на физическия и дигиталния свят,  и изграждане на федерация, основаваща се на доверие и иновации.

Отбелязването на 50-годишнината на GS1 съвпада и с професионалния юбилей на почетния председател на GS1 в рамките на Организацията, г-н Тим Смъкър*. По инициатива на г-н Смъкър за поредна година бяха раздадени наградите EveryBodyMakesADifference за постижения, свързани с прилагане на стандартите GS1.

На форума България бе представена от делегация, водена от Цветан Симеонов, председател на УС на GS1 България.

За повече информация следете регулярните публикации на GS1 България или я потърсете на https://www.gs1bg.org/bg/. Екипът на  Сдружението е на разположение за допълнителни въпроси: gs1bulgaria@gs1bg.org и телефони: 02 8117 567, 604 и 611.

*Тим Смъкър е почетен председател на GS1 и  на The J.M. Smucker Company, известна още като Smuckers. От 1897 американската компанията е производител на храни и напитки. Основните направления са производство и търговия с кафе, храни и храни за домашни любимци. Сред най-разпознаваемите брандове са  Folgers®, Dunkin' ® and Café Bustelo®

 

 

 


17.02.2023 г.

Още новини:

Видео:

Назад