Назад

Изкачване по стълбата на доверието и качеството на продуктите с Verified by GS1Екип на GS1 България участва в Глобалния форум GS1 2023

В първия ден от Глобален форум GS1 2023 (13-16 февруари, Брюксел), освен официално откриване, по-важни теми са процесът по разработване на нови стандарти и услугата Verified by GS1.

Световната индустрия избра еднозначно да използва GTIN /Глобален номер на търговската единица/ за уникално идентифициране на продуктите в световен мащаб. Основен приоритет днес е да се получи ясен отговор на въпроса, дали даден номер наистина е GS1 GTIN. Глобалната платформа от регистри GS1 е основният инструмент, чрез който може да се направи проверка на GTIN и фирмата, която е получила лиценза за него. В сесия по време на Глобалния форум, търговци на дребно, електронни платформи и регулатори представиха, как използването на проверена информация за компанията и продукта, създават доверие и ефективност сред бизнес партньорите. Към януари 2023 г. в Глобалната платформа от регистри GS1 са налични 6,4 милиона лицензи за префикси и 320 милиона продукти, идентифицирани с GTIN и набор от 7 атрибута, в т.ч. име на продукта, наименование на търговската марка, фирмата производител, нетно тегло, линк към повече информация за продукта и снимка. Наличната информация се използва за проверка, като месечно заявките за проверка на GTIN в регистрите надвишава 30 милиона. До края на юни 2023 година, освен по GTIN проверка, ще може да се прави и по други GS1 идентификатори, напр. по GLN (Global Location Number/Глобален номер на местоположение на фирмата като юридическо лице и нейни физически локации), SSCC (глобален номер на логистичната/транспортната единица) и други, включително по име на фирмата.

Компании и правителствени агенции от цял свят се ползват от доверените данни на услугата Verified by GS1. Сред тях са METRO, Carrefour, SPAR, Walmart, Jeronimo Martins, ParknShop, Cdiscount, Amazon Danone, Google, eMAG, zalando, Nestle и много други. Освен дали GTIN e структуриран правилно и дали е издаден от GS1, Verified by GS1 позволява да се провери качеството на информацията и нейното съответствие в системата на съответния търговец, което увеличава сигурността и доверието на потребителите и улеснява листването на нови продукти. Напомняме, че в Китай Verified by GS1 e интегрирана в митническата декларация за внос на продукти в страната. Представени бяха и примери на приложение в Южна Африка и Бразилия.

Заинтересованите страни в България могат да се запознаят с услугата Verified by GS1 и да я пробват в реално време на сайта на GS1 България - https://www.gs1.org/services/verified-by-gs1

По темата за управлението и разработването на глобалните стандарти GS1 /GSMP/, това е процес, който позволява на фирмите от цял свят да участват в създаването на стандартизирани решения в съответствие с техните бизнес нужди с цел повишаване ефективността и генериране на допълнителни ползи за веригата на снабдяване.

GSMP съдържа богато портфолио от правила и методи, които помагат на цялата GS1 общност и на отделните сектори на индустрията да представят своите нужди, за да бъдат те заложени в разработването на световно валидни стандарти и препоръки www.gs1.org/standards/development

Част от областите, в които се работи, активни към момента, са:

  • Идентификация;
  • Точни данни;
  • Глобална мрежа за синхронизация на данни (GDSN);
  • Електронен обмен на данни (EDI);
  • Глобален модел на данните (GDM);
  • Проследимост;
  • Уеб технологии.

В процеса участват самите заинтересовани страни под формата на работни групи, като една от най-новите групи е за развитие на стандарти в здравеопазването-Electronic health record demographics in GS1 Barcodes. Задачите се определят в работна заявка, а за участието е необходимо да бъдат попълнени съответните формуляри, които могат да бъдат получени от Националната GS1 организация, в страната, в която се намира заявителят. След включване в групата периодично се получават покани за срещи /предимно онлайн/ и достъп до цялата информация, касаеща съответната работна група.

Официалният документ, който описва, как се разработват стандартите в рамките на GSMP (GSMP Process Manual) може да бъде намерен на адрес: https://www.gs1.org/standards/gsmp-manual/current-standard

Екипът на  GS1 България е на разположение за допълнителни въпроси: gs1bulgaria@gs1bg.org и телефони: 02 8117 567, 604 и 611.


14.02.2023 г.

Още новини:

Видео:

Назад