Назад

Нови регулаторни изисквания, реалност и бъдещи потенциални решения за безопасност на продуктитеGS1 играе важна роля в инициативи на отделни институции и индустрията за дигитализация и подобряване на безопасността на продуктите.

В сесия по време на GS1 Глобален форум 2023, посветена на текстилната индустрия, бе направен обзор на веригата за доставки на облеклата и стоките от общ характер, през призмата на идентификаторите GS1. Представители на индустрията споделиха добри практики и показаха нагледно, колко значими и полезни са стандартите GS1 в сектора. Прилагането на RFID /радиочестотни идентификатори/ тагове се разраства като доказал се стандарт за идентификация при облеклата. Предвижданията са в таговете да се записва GS1 Digital link в отговор на исканията и нуждите на компаниите за проследяване на артикулите в ерата на дигитализация.

Инициатива eFiling на Комисията за безопасност на потребителските стоки на САЩ (CPSC) дава възможност на вносителите на регулирани потребителски продукти в страната да подават по електронен път (eFile) до митническата и гранична служба на САЩ (Customs and Border Protection/CBP) елементи от данни от сертификат за съответствие още преди самото пристигане на пратката. Това подобрява и съкращава времето за обработка. За вносните стоки е важно да бъде посочен GTIN номера, като използването на Глобалната мрежа за синхронизация на данни (GDSN) е предимство. Основна полза на инициативата е подобряване на инструментариума за контрол на стоките с риск и превенция на риска от увреждане или смърт в резултат на използването на некачествени продукти.

Myriam Denieul, представител на Европейската комисия, запозна аудиторията с предстоящото ревизиране на Общата директива за безопасност на продуктите, касаещо осигуряването на ефективен надзор на пазара, проследимост, изтеглянето на продукти, онлайн продажбите, използването на нови технологии и промени в правния инструментариум. Вероятни бъдещи изисквания предвиждат изграждането на специални системи за проследими продукти, особено рискови, с данни за идентификация. Предвиждат се нови изисквания към платформите за електронна търговия/маркетплейси. А при изтеглянето на продукти се цели по-добро информиране на засегнатите потребители и активна реакция от тяхна страна. Предвижда се и въвеждането на обезщетение за потребителя, чийто продукт е бил изтеглен, в т.ч. поправка, замяна или друго.

Представена бе инициатива на Азиатската асоциация за играчки и игри, обхващаща Малайзия, Филипините, Сингапур, Тайланд и Виетнам. Целта е на децата да се осигури достъп до безопасни играчки. Търсейки подкрепата на правителствата, участниците се стремят към въвеждането на строги изисквания към фирмите за сертификат, вземане на проби и етикетиране, в т.ч. еднозначна идентификация, базирана на глобални стандарти с оглед сложността на веригата за снабдяване в сектора.

В сесия, посветена на безхартиения транспорт, бяха представени приложения на стандартите и идентификаторите GS1 по веригата за доставки за постигане на: подобрена оперативна съвместимост, повишена ефективност и устойчивост, подобрени процеси на първа и последна миля, по-пълна информация за местоположението на транспортните средства, подобрена гъвкавост, по-плавни процеси и по-голяма удовлетвореност на клиентите. Лектори: Agata Horzela, GS1 Полша; Gianni de Ridder, GS1 Белгия и Люксембург; Michiel Ruighaver, GS1 Австралия.

Сред проблемите в сектора са:

 • 99% от товарните операции в Европа използват хартиени документи;
 • 380 млн. работни h/година са необходими за обработване на данните от тези документи;
 • закъснели и празни контейнери/камиони;
 • дълго изчакване на граничните пунктове;
 • липса на прозрачност при транспортирането на опасни товари;
 • липса на единен език за комуникация между системите;
 • различни изисквания на отделните оператори;
 • различни модели на данни;
 • различни системни спецификации;
 • различни бизнес модели.

Какво иска да постигне Европейският съюз?

 • Преодоляване на фрагментацията и липсата на свързаност между отделните информационни системи;
 • Хармонизиране на услугите и свързването им посредством един конектор;
 • Увеличаване на оперативната съвместимост при обмена на данни между отделните участници чрез използването на стандартни протоколи;
 • Разработване на обединена мрежа от платформи с „отворен код“, „без да е частно притежание“ и „технологично неутрална“.

Какво се опитва да направи GS1?

Да разработи стандартна структура на електронната товарителница EDI e-CMR UN/CEFACT, чието внедряване ще позволи пълно дигитализиране на товарителницата, като се вземат предвид условията, посочени в Регламент (ЕС) 2020/1056 на Европейския парламент и на Съвета относно електронната информация за товарни превози, eFTI и да предостави подходящите идентификатори за локации и логистични единици/пратки и формат на данните, което да осигури оперативна съвместимост между участниците в международната верига на доставки.

Стандартният формат на e-CMR съобщението ще гарантира ефективно сътрудничество не само на подателя, превозвача и получателя, но и на отделните цифрови eFTI платформи, които ще трябва да „комуникират“ в рамките на ЕС (и не само) чрез прехвърляне на важни транспортни данни помежду им.

Представени бяха пилотни проекти за е-CMR в Полша и Бенелюкс с използване на GS1 идентификаторите: SSCC (Глобален номер на транспортната единица, GLN (Глобален номер на локация), GRAI (Глобален номер на амбалаж за многократна употреба), GTIN (Глобален номер на търговската единица). В Белгия въвеждането на електронната версия на документа е съкратило разходите за една товарителница с 13,11 Евро.

Друг стандарт Scan4Transport, представен от Michiel Ruighaver, GS1 Австралия, е за кодиране на транспортни данни върху логистичен етикет. Прилагането му подкрепя компаниите в транспортния процес, вкл. дейностите по първа миля, сортиране и последна миля. Scan4Transport позволява кодирането и сканирането на основните данни, необходими за изпълнение на транспортна задача, върху стандартен транспортен етикет. Транспортните данни, вкл. адресна информация, разрешение за напускане и други, са кодирани в 2D баркод символ (GS1 DataMatrix или GS1 QR-код) върху етикета и това улеснява транспортирането на всички видове товари, вкл. сакове, кашони и палети.

Работна група с представители на австралийските транспортни компании AusPost, DHL и VicTas Freight Express е разработила нови приложни идентификатори  за кодиране на транспортни данни върху логистичния етикет.

Екипът на  GS1 България е на разположение за допълнителни въпроси: gs1bulgaria@gs1bg.org и телефони: 02 8117 567, 604 и 611.

 

 


15.02.2023 г.

Още новини:

Видео:

Назад