Назад

Европейският туристически пазар на път да навакса нивата от преди пандемията

България е сред страните, в които възстановяването е с бързи темпове


 

Туристическата индустрия в Европейския съюз се възстановява с бързи темпове след колапса, причинен от пандемията. Прогнозните данни на Евростат за туризма през 2022 показват, че секторът почти напълно се е възстановил от предпандемичните си нива. Броят на нощувките (прогнозни данни) в ЕС през 2022г. е достигнал 94% от същите през 2019г.

България също е сред страните, които се възстановяват с бързи темпове. Въпреки това, страната остава във втората десетка сред страните от ЕС по броя на очаквани нощувки през 2022 спрямо 2019 г., като нивото на възстановяване е малко под средноевропейското. Лидери по възстановяване са Дания, Нидерландия и Белгия, които са достигнали нива по-добри от преди пандемията.  Интерес представлява Сърбия, която се възстановява дори по-бързо от страните в ЕС. По данни на Статистическия офис на Р Сърбия, са регистрирани 4,9 млн. нощувки на чужденци през 2022 г. при 4 млн. през 2019 г., или ръст от над 23%.

В периода януари-ноември 2022 г. у нас са регистрирани близо 7 млн. туристи спрямо 7,7 млн. през същия период на 2019 г. В същото време делът на българските туристи, почивали в България, се увеличава с 10,6%. За сравнение чуждестранните туристи, избрали страната ни, са намалели с 30% през 2022 спрямо 2019г.  

Въпреки че ЕС е основният ни партньор по отношение на туризма, то се наблюдава спад на броя туристи от почти всички държави – основни партньори, за периода януари-ноември 2022 спрямо същия период през 2019 г. Сред основните причини за това са несигурността в Европа, повишените цени на услугите в туризма и, разбира се, близостта на страната ни до войната в Украйна, което действа като възпиращ фактор за входящия международен туризъм. Единствено, позитивни тенденции се наблюдават при Румъния и Чешка Република (дори без включени еднодневни туристи). Един от факторите за положителния резултат е, че военният конфликт е близо до тези две държави, както е и до България. Част от основните ни туристически партньори, сред които Великобритания и Германия, изпитват притеснения от сложната геополитическа ситуация в региона. За това БТПП призовава Министерството на туризма да насочи средства за реклама в страни близки до конфликта като Полша, Румъния, Унгария, Словакия, Чехия, както и в Прибалтийските републики, за които войната в Украйна не е фактор със съществено значение по отношение на пътуванията.

Автор: Екип „Икономически анализи и политика“ при БТПП

 


08.02.2023 г.

Още новини:

Видео:

Назад