Назад

Предстоящо обучение по въпросите на Арбитражния съд

Теория и практика от лектори в най-авторитетния арбитраж в България


 

► Искате ли да научите как адекватно да защитавате настоящите и бъдещите си клиенти в едно арбитражно производство?
►  Искате ли да се чувствате в свои води в арбитражната зала?
►  Търсите ли отговори на въпроси, които предизвикват професионалното Ви любопитство на юрист, за обогатяване на личния  набор от знания, свързани с извънсъдебното разрешаване на спорове?
►  Желаете ли да  бъдете  полезен на клиентите,  на своя работодател и да бъдете удовлетворен от  уменията си?

Българската търговско-промишлена палата и Арбитражният съд при БТПП - лидер в алтернативното разрешаване на спорове, Ви отговаря на всички тези въпроси, като Ви предоставя възможност да вземете участие в

Курс за обучение на  юристи по въпросите на Арбитражния съд“,

който ще се проведе за шестнадесета поредна година в периода 16 февруари – 3 май 2023 г., един път седмично, в извънработно време в комбиниран формат - присъствено в сградата на БТПП и чрез видеоконферентна връзка, през платформата google meet.

Обучението цели популяризиране и утвърждаване на арбитражното производство като метод за разрешаване на търговски спорове. Обръща се специално внимание на особеностите на арбитражния процес. Като теми са включени и алтернативните методи за разрешаване на правни спорове медиация и помирение.

Допълнителна информация за курса и за регистрация на участниците, както и програма, ще може да се получи от сайта на Палатата, секция „Предстоящи събития - Онлайн регистрация“

Въпроси могат да бъдат отправени и на: тел.: 02 / 8117 561,  02/ 8117 546 и електронен адрес: acourt@bcci.bg

 

 

 


08.02.2023 г.

Още новини:

Видео:

Назад