Назад

БТПП и Столична община ще работят още по-активно в полза на икономиката на града, нейните фирми и гражданиВ БТПП се проведе среща на ръководствата на Българската търговско-промишлена палата и Столичната община.

Екипът на Палатата се ръководеше от председателя Цветан Симеонов и включваше зам. председателя Тодор Табаков, гл. секретар Васил Тодоров, членовете на УС и ИС Лъчезар Искров, Иван Стоименов, Гена Събева, Владимир Томов – член на УС и председател на Съвета по инвестиции при БТПП, проф. Симеон Ананиев – председател на  Клъстер „Зелен транспорт“, д-р Людмил Иванов – член на УС , Константин Главанаков – член на УС  и д-р инж. Илия Илиев – представител на RASTIA , а

Екипът на Столична община се ръководеше от кмета Йорданка Фъндъкова и включваше арх. Здравко Здравков – главен архитект на София, Георги Георгиев – председател на Столичния Общински съвет, Николай Стойнев – председател на НС на СОАПИ, д-р Мария Христова – гл. изп. директор на СОАПИ, Александър Александров – изп. директор на „Топлофикация“, Виктор Гусев и Лъчезар Борисов от СОАПИ .

Срещата бе открита от председателя на Палатата Цветан Симeонов, който поздрави участниците в срещата и подчерта, че БТПП винаги е била коректен партньор на Столичната община , независимо от политическата обстановка в страната. Бе изтъкнато, че  ангажираността на БТПП с въпросите на Столична община е поради решението Палатата да обслужва фирмите от София-град и София-област. Симеонов акцентира върху значението на София за икономиката на страната ни, тъй като тук се произвежда почти 50% от БВП , като безработицата е едва 2%.

В изложението си Йорданка Фандъкова изрази задоволството си от настоящата среща на живо след 2 години пандемия, като очерта БТПП като много важен партньор, коректив и консултант в дейността на Столичната община. Тя представи накратко екипа си и очерта София като най-бърза развиващият се град в България, който излиза бързо от кризите, благодарение на потенциала си и най-вече на непрекъснато разрастващия се бизнес. В столичния град нещата са балансирани, населението бързо нараства, като в него идват предимно млади хора, намиращи добра работа с добри доходи. Докато преди години водеща е била инфраструктурата, сега на първо място излизат хората, талантите, инвеститорите , като вниманието е насочено към образованието, дуалното обучение , както и създаването на нови модели, пилотни проекти.

Амбициозната задача за София е въвеждането на електронно обслужване на населението, като през последните години  са въведени 16 нови електронни услуги, което говори, че дигитализацията работи директно с администрацията.

От 2016г. София има Стратегия за интелигентна специализация, осъществявана чрез Експертен съвет за наука и Експертен съвет по бизнес, в който участие взема и БТПП. Прави се анализ на средата и на потенциалната инфраструктура, както и на комуналните възможности. През последните 24 години ръстът на приходите е над 7 млрд. лева, което  позволи на столицата да премине през Ковид кризата  и общинският бюджет да покрие всички необходими разходи. Аутсорсинг секторът на столицата създава около 5,6% от БВП, като едновременно с това се развива и културно-творческата индустрия на столичния град.

Бяха очертани основните задачи пред столичната администрация :  да осигури политическа стабилност  в нестабилната политическа обстановка  и да получи потвърждение на кредитния рейтинг на столицата. За да се стимулира администрацията да постига по-голяма финансова дисциплина  БТПП счита, че е добре част от събраните данъци от всяка община да остават в местния бюджет вместо всичко да се събира в бюджета и тогава да се правят отчисления. Тогава размерът на тези суми ще отразява активността и състоянието на местната икономика, а не да се разпределят по усмотрение на управляващите по нечии политически мотиви.

В тази връзка Фандъкова призова БТПП да  подкрепи Столичната община в усилията за модернизация на градския транспорт и дигитализация на сектора за опазване на околната среда и качеството на въздуха в София. Тя сподели, че с повишаване цените на горивата се предлага и повишаване  на цените на билетите за градския транспорт, но според нея това не е ефективно и засега не се предвижда като мярка.

На свой ред екипът на Палатата постави редица въпроси, изразяващи мнението и интересите на бизнеса. Зам.- председателят Т. Табаков засегна финансовото състояние на столицата, като подчерта, че София се дистанцира от безразборното харчене и ще влезе в по-добра позиция в сравнение с други градове. Бе зададен въпрос относно възможността на столичния бюджет да покрива падежите на стари заеми., както и въпроси относно стари, рушащи се сгради , за поддръжка на общи части и за предприемащи се мерки за подобрена инфраструктура. Бе приведен пример на добра практика за поддържане на сградите на австрийската столица.

Георги Георгиев, председател на СОС, се спря на работата на Топлофикация , където се работи на регулиран пазар, цените на газа са силно регулирани , тъй като понастоящем няма дружество, което да издържи на тези разлики. Той изтъкна ролята на публично-частното партньорство при изграждане на паркинги, спортни зали и др.

Арх. Здравков изтъкна  необходимостта от смяна на законодателството относно общите части така, че да се  осигури по-добре общественият интерес.

Председателят на БТПП увери гостите, че по отношение на законодателните мерки могат да разчитат на подкрепата на БТПП, а по отношение на градския транспорт би могло да се ползва швейцарският опит, където гостите в хотелите заплащат по няколко франка на ден, получават безплатна карта за цялата мрежа за срока на престоя, а сумите се предоставят за развитието на транспорта. 

Цветан Симеонов подчерта ролята на дигитализацията , като приведе пример, че БТПП е била 11-та палата в света, акредитирана за водене на електронен регистър, като понастоящем палатите са вече над 700. Палатата би приветствала всяко едно административно облегчение за бизнеса , привеждайки за пример инсталирането на  фотоволтаици за собствени нужди, където не би трябвало да се изисква разрешение за строеж.

Председателят на БТПП очерта следните сфери за бъдещо партньорство между Палатата и Столична община:

  • Управление на отпадъците,
  • Използването на минералните води в София;
  • По отношение на КСО поддръжка на къщата-музей на Иван Грозев, първия председател на Търговската камара  и кмет на София, в Карлово;
  • При обществените поръчки  няма пречка да се търси  най-ниската цена, но параметрите на поръчката трябва да са детайлно разписани, поставени  на строг и независим контрол и разплатени едва след констатирано съответствие с изискванията.

На срещата се проведе дискусия по въпроси като контрола на велоалеите от общинската полиция, организиране извозването на едрогабаритни отпадъци  и въвеждане на най-добрите световни практики за управление на отпадъците, осигуряване места за паркиране, модернизация на жп транспорт в столицата и връзката му с летището , както и задълбочаване доброто сътрудничество на Съвета по инвестиции към БТПП със СОАПИ и Общинския гаранционен фонд с оглед промотиране на София като регионален инвестиционен хъб.

Бе постигната договореност всички въпроси и предложения да се изпратят в писмен вид до Столична община за по-нататъшно взаимно разглеждане и разрешаване.

 

 


02.11.2022 г.

Още новини:

Видео:

Назад