Назад

Откриване на нова магистърска програма по проект "Модерн-а" - Медицинска физика на англ. език

По линия на проекта са планирани 17 модерни програми за обучение на студенти
В края на изминалата седмица  във Физическия факултет на Софийския университет „Св. Климент Охридски“ се състоя официалното откриване на учебната година на първия випуск студенти от магистърската програма по Медицинска физика на английски език. Тя е съвместна програма на Софийскиския университет „Св. Климент Охридски“ и Пловдивския университет „Паисий Хилендарски“.

Магистърската програма е създадена в рамките на проект BG05M2OP001-2.016-0018 „МОДЕРН-А: МОДЕРНизация в партньорство чрез дигитализация на Академичната eкосистема“, по който партньор е и Българската търговско-промишлена палата. Проектът е финансиран от Оперативна програма „Наука и образование за интелигентен растеж“ в частта ѝ за модернизация за висшето образование, съфинансирана от ЕС чрез Европейските структурни и инвестиционни фондове. 

На събитието присъстваха министърът на образованието и науката проф. Сашо Пенов, проф. Елиза Стефанова, заместник-ректор по информационни дейности и академичен състав на Софийския университет, проф. Васил Маринов, функционален ректор  административна дейност, деканът на Физическия факултет на Алма матер проф. Георги Райновски, доц. д-р Красимир Митев, ръководител Катедра „Атомна физика“ във Физическия факултет на Софийския университет, доц. Тодорка Димитрова от Пловдивския университет, проф. д-р Николета Трайкова от Медицинския университет-Пловдив, ръководител на отделението по образна диагностика в УМБАЛ „Св. Георги“, д-р Николай Недев, ръководител на клиниката по лъчетерапия в Аджибадем Сити Kлиник, представители на БТПП, преподаватели, студенти.

Проф. Елиза Стефанова отбеляза,  че студентите, излизащи от магистърската програма по Медицинска физика, ще получат дипломи от двете висши училища, които са най-добрите в България в това направление. Колегите от двата университета обединяват усилия заедно със специалисти от практиката, за да дадат възможно най-доброто, за превръщането на студентите в най-добри професионалисти. Проф. Стефанова посочи, че от екипа на проекта осигуряват на студентите  такова оборудване, което допринася в най-голяма степен за тяхното обучение. Тя отбеляза, че работата по проекта се развива много добре.

В приветствието си министър Пенов акцентира на напредъка на медицинските университети с въвеждането на нови форми на обучение, използвайки високотехнологични продукти, които да подпомагат образователния процес Той изрази задоволството си да види една развиваща се идея, която вече се е превърнала във факт. В заключение проф. Сашо Пенов пожела успех на преподавателите и студентите. Той изрази увереността си, че те ще се развиват и ще станат конкурентноспособни в света и ще бъдат щастливи, че са избрали да учат специалност, която им харесва.

Представителите на няколко медицински заведения изразиха задоволството си да имат в екипите си добре обучени и подготвени специалисти, които ще оформят медицинската физика като специалност, ще бъдат обект на обучение и субект на това, което ще се случва в медицинската физика.

По проект „Модерн-а“ стартират и следните магистърски програми: „Индустриални и фармацевтични биотехнологии“, „Интелигентна аналитика“, „Медицинска физика“, „Технологии за обучение в профилирана подготовка по информационни технологии“, „Иновации и мултидисциплинарност в задължителната подготовка по математика, компютърно моделиране и информационни технологии“, „Обучението по гражданско и интеркултурно образование в средното училище“, „Педагогика на обучението по география и история“, „Музикална педагогика – ръководство на фолклорна формация“, „Приобщаващо образование“, „Дизайн за дигитално учене“, „Дигитални компетентности в чуждоезиковото обучение“.

 

 

 


26.10.2022 г.

Още новини:

Видео:

Назад