Назад

Компас за конкурентоспособност – фокус на конференция на Европалати

Представители на Българската търговско-промишлена палата взеха участие във водещото събитие на Асоциацията на европейските търговски палати /Европалати/ за 2022 г. - „Компас за конкурентоспособност: път към благоприятна за бизнеса Европа“, което се проведе в Брюксел в сградата на Европейския комитет на регионите.

Събитието постави фокус върху четири основни теми, за да насърчи конкурентоспособността на Европа: достъп до пазари, умения, ресурси и съответствие.

Председателят на Европалати Люк Фрииден заяви по време на откриването, че за да бъде Европа конкурентоспособна имаме нужда от справяне с енергийната криза, намаляване на цените на енергийните източници, развитие на единния пазар, намаляване на разликите в търсенето и предлагането на умения, както и активно приложение на търговските споразумения на ЕС и търсене на нови партньори за установяване на изгодни външнотърговски и икономически отношения.

Представители на различни европейски институции на високо ниво и ръководителите на търговски палати от цяла Европа участваха в обсъждането на ключовите въпроси, от които зависи конкурентоспособността на ЕС. Цветан Симеонов, председател на БТПП, и Георги Стоев, член на УС на палатата, присъстваха на събитието.

Мануела Гелинг, директор за работни места и умения в ГД Заетост, социални дейности и включване на ЕК, сподели, че подготвената работна ръка е ключов стимул за растеж, повишава иновативността и конкурентоспособността на европейските компании и по-специално МСП.

Влиянието на икономическите промени и геополитическо напрежение върху единния пазар и насоките за развитие на търговията на ЕС също бяха във фокуса на събитието. Анна Мишел Асимакопулу, член на Европейския парламент, подчерта нуждата от по-нататъшно ратифициране на споразуменията за свободна търговия, инициирани от ЕС. Тя сподели, че е важно това да стане бързо и преговорите да бъдат ефективни, за да се достигне до споразумения от ново поколение.

Преходът към зелена икономика трябва да бъде подкрепен от повече проучвателни и развойни дейности, инвестиции в алтернативни енергийни ресурси, както и по-добра регулация за тези дейности на фона на високо фрагментирания европейски енергиен пазар, дискутираха участниците.

Цветан Симеонов взе участие в заседание на Борда на директорите на Европалати, на което бе обсъдена програмата на организацията за следващата година.

 


31.10.2022 г.

Още новини:

Видео:

Назад